Na podstawie wielu wystandaryzowanych kryteriów, takich jak zapewnianie ścieżki kariery i szkoleń, atrakcyjny system motywacyjny, przestrzeganie prawa pracy i przepisów BHP, zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz warunków socjalnych, a także terminowość wypłat i społeczna odpowiedzialność firmy, kapituła programu wyłania laureata.

Nagroda stanowi potwierdzenie rzetelności działania firmy oraz odpowiedzialnej polityki personalnej. Daje obraz przedsiębiorstwa, które stwarza możliwość rozwoju zawodowego swoich pracowników, dba o zadowalające warunki pracy, a także dobre i spokojne relacje wśród zatrudnionych.

Tytuł Solidny Pracodawca Roku potwierdza, że firma Auto Partner S.A. jest atrakcyjnym i pewnym miejscem pracy.

Źródło: Informacja prasowa AutoPartner S.A.