Po uruchomieniu nowego magazynu w Bieruniu Spółka dysponuje około 30 tys. m2 powierzchni i 50 rampami załadunkowymi. Wraz z rozbudową części magazynowej powiększona została także część biurowa siedziby firmy w Bieruniu o kolejne 700 m2

Rozbudowa centrów logistyczno-magazynowych to jeden z celów programu inwestycyjnego Spółki realizowanego z wykorzystaniem środków własnych oraz  pozyskanych z emisji nowych akcji, przeprowadzonej przez Spółkę w 2016 roku.

W najbliższych tygodniach Auto Partner SA planuje także uruchomienie nowego centrum logistyczno–magazynowego w Pruszkowie, o powierzchni 7 tys. m2.

Łączna  powierzchnia magazynowa Grupy, uwzględniająca rozbudowaną część w  Bieruniu, nowy magazyn w Pruszkowie przygotowywany do eksploatacji oraz magazyny lokalne w ramach filii wynosi obecnie około 74 tys. m2.

– W ostatnich  miesiącach odnotowujemy dwucyfrowe dynamiki wzrostu sprzedaży, regularnie rozszerzamy asortyment produktów, co wzmacnia naszą konkurencyjność na rynku. Dynamiczny rozwój wymaga odpowiedniej infrastruktury magazynowej i sprawnej sieci dystrybucji. Obecna przestrzeń magazynowa okazała się – wraz z rozwojem – niewystarczająca i po blisko 3 latach od otwarcia nowej siedziby w Bieruniu, zdecydowaliśmy się na jej rozbudowę. Unowocześniona i większa powierzchnia magazynu pozwoli nam na dalsze zwiększenie stanów magazynowych i tym samym większą dostępność produktów oraz wprowadzanie kolejnych marek i linii produktowych do naszej oferty. Silnie zinformatyzowana infrastruktura magazynowa pozwala nam na szybkie dotarcie do klienta,  w tzw. trybie just-in-time, dzięki czemu realizujemy dostawy nawet kilka razy dziennie – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

Źródło: Auto Partner SA