Grupa w I półroczu 2017 roku wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 439,4 mln zł wobec 332,5 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 32% r/r. Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 31% (do 33,7 mln zł z 25,8 mln zł) i 31% (do 30,7 z 23,5 mln zł). Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 19,9 mln zł wobec 17,8 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 12% r/r.


Wskaźniki rentowności Grupy po I półroczu 2017 r. , na poziomie brutto, EBITDA i EBIT były wyższe lub zbliżone do ubiegłorocznych. Marża na sprzedaży wyniosła 26,7% i była wyższa o 0,7 pp. r/r. Marża EBITDA i EBIT wyniosły odpowiednio 7,7% (spadek o 0,1 pp. r/r) i 7,0% (wobec tej samej wartości rok wcześniej). Marża na poziomie netto wyniosła 4,5% %, co oznacza spadek o 0,8 pp. r/r.

Na zdecydowaną poprawę wyników finansowych w I półroczu 2017 roku wobec I półrocza 2016 roku wpływ miały przede wszystkim: rozbudowa sieci filii, w tym także lepsze pokrycie geograficzne polskiego rynku, rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów oraz dobra sytuacja rynkowa.

Grupa w I półroczu 2017 roku wzmocniła sieć sprzedaży, otwierając w tym okresie 6 nowych filii i zwiększając ich łączną liczbę do 77 na koniec czerwca 2017 r. Grupa powiększyła także powierzchnię magazynowo-logistyczną: uruchomiła nowe centrum dystrybucyjne w Pruszkowie o powierzchni magazynowej 8,5 tys. mkw. oraz powiększyła  powierzchnię magazynową w obecnym centrum logistyczno – magazynowym w Bieruniu o dodatkowe 12 tys. mkw. Działania te pozwolą Grupie usprawnić jej procesy logistyczne, poszerzyć zakres oferowanych części oraz zwiększyć stany magazynowe.

W kwietniu 2017 roku Prezes Zarządu Spółki Aleksander Górecki (główny akcjonariusz Spółki)  w celu dokapitalizowania Spółki sprzedał w procesie przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB) część akcji, stanowiących 9,9 proc. walorów firmy po 4,9 zł za sztukę. Środki netto ze sprzedaży akcji zdecydował się przeznaczyć na dokapitalizowanie Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o 56,6 mln zł - zgodnie z uchwałą WZA z dnia 17 maja 2017 r. w drodze emisji prywatnej Aleksander Górecki nabył 11 550 akcji zwykłych (w cenie 4,90 zł za akcję).

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PO 1H 2017 ROKU

PLN’000

1H 2017 rok

1H 2016 rok

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

439 370

332 522

+32,1%

Polska

319 379

261 298

+22,2%

Eksport

             119 991             71 224

71 224

+68,5%

Zysk brutto na sprzedaży

117 441

86 352

+36,0%

EBITDA

33 669

25 791

+30,6%

EBIT

30 660

23 480

+30,6%

Zysk brutto

25 136

22 433

+12,0%

Zysk netto

19 949

17 754

+12,4%

Wskaźniki rentowności

%

1H 2017 rok

1H 2016 rok

Zmiana pp.

Marża brutto na sprzedaży

26,7%

26,0%

+0,7pp.

Marża EBITDA

7,7%

7,8%

-0,1 pp.

Marża EBIT

7,0%

7,0%

bez zmian

Marża netto

4,5%

5,3%

-0,8 pp.

W I półroczu 2017 roku Grupa odnotowała dynamiczny, 32-proc., wzrost przychodów. W Polsce Grupa odnotowała 22-proc. wzrost sprzedaży (do 319,4 mln z 261,3 mln zł), a na rynkach eksportowych 68-proc. wzrost (do 120,0 mln zł z 71,2 mln zł). Grupa dostarcza swoje produkty na rynki zagraniczne, takie jak: Czechy, Słowacja, Austria, Łotwa, Litwa, Ukraina, Austria, Niemcy, Węgry i inne.

Głównym odbiorcą produktów Grupy są warsztaty samochodowe. Rokrocznie udział warsztatów w strukturze przychodów Grupy rośnie, wraz z rosnącym rynkiem niezależnych usług motoryzacyjnych i przejmowaniem rynku obrotu częściami samochodowymi przez warsztaty samochodowe.

Grupa w I półroczu 2017 roku rozbudowała ofertę o kolejne produkty dla samochodów osobowych i dostawczych m.in.: marki Triscan, TRW, K&N Filters, Beru, Ferodo, Ate, Stabilus, Turbo Motor Inyección oraz dla motocykli: JT Sprockets.
Grupa rozwija asortyment i sprzedaż marek własnych. W I półroczu stanowiły one 19,4% sprzedaży.

Wraz z rosnącą ofertą, dopasowaną do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych, rozwijamy sieć dystrybucyjno-magazynową, co pozwala nam przyśpieszyć procesy logistyczne, dostawy do klientów. Według stanu na wrzesień mamy już 79 nowych filii. Pracujemy nad dalszym rozwojem asortymentu, w tym poszerzeniem oferty marek własnych. Dobre wyniki I półrocza to efekt stałego wzmacniania potencjału Spółki. W tym roku chcemy uruchomić magazyn spółki zależnej w Czechach, jednego z kluczowych dla nas rynków eksportowych. Nowy magazyn usprawni obsługę klientów na rynku czeskim jak i w krajach sąsiadujących. Dynamiczny rozwój wymaga dokapitalizowania Spółki, stąd w I półroczu zdecydowałem się w ramach emisji prywatnej na objęcie akcji o wartości 56,6 mln zł i przeznaczenie tej sumy na dokapitalizowanie Spółki - mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

Źródło: Informacja prasowa Auto Partner