Biorąc pod uwagę 23-letnią historię firmy i fakt, iż stawia ona na swoich pracowników, podczas uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli firmy różnego szczebla. Podczas symbolicznego uderzenia w dzwon giełdowy Prezesowi towarzyszyli dyrektorzy oraz kierownicy, w równiej mierze odpowiedzialni za sukces Auto Partner. – W końcu „gramy do jednej bramki” – skomentował  Aleksander Górecki.

Po otrzymaniu tradycyjnej statuetki byka Prezes wygłosił przemowę, w której podkreślił wagę tego wydarzenia, ale również zaznaczył, że sukces nie byłby pełen, gdyby nie pracownicy firmy. Nakreślił również jak wyglądają plany na przyszłość.  – Zrobiliśmy dzisiaj niezwykle istotny krok na drodze do dalszego rozwoju i jesteśmy w stanie ten rozwój zdecydowanie przyspieszyć.

Źródło: Informacja prasowa Auto Partner S.A.