Przedmiotem negocjacji będzie cena oraz inne elementy umowy zbycia przedsiębiorstwa. Szczegółowy opis oferowanych przedsiębiorstwa i nieruchomości zawarty jest w memorandum informacyjnym, który zostanie udostępniony zainteresowanym podmiotom po uprzednim podpisaniu zobowiązania o zachowaniu poufności.

Podmioty zainteresowane proszone są o zgłoszenie odpowiedzi na niniejsze zaproszenie, przy czym odpowiedź powinna zawierać oznaczenie podmiotu, w tym firmę, siedzibę a także dane teleadresowe osoby odpowiedzialnej za kontakt.

Odpowiedzi proszę kierować wyłącznie do Kancelarii Radców Prawnych Stöcker, Kimak i Wspólnicy Sp.k., w formie elektronicznej na adres: kancelaria@skw.com.pl.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 25 marca 2020 r.

Kancelaria Radców Prawnych Stöcker, Kimak i Wspólnicy Sp.k. zastrzega, że nie zwraca kosztów złożenia odpowiedzi na zaproszenie, negocjacji, a także zawarcia umowy. Zastrzega również prawo wyboru podmiotów, z którymi zostaną podjęte negocjacje, a także prawo odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać przez kontakt z Kancelarią Radców Prawnych Stöcker, Kimak i Wspólnicy Sp.k., w formie elektronicznej pod adresem: kancelaria@skw.com.pl.

Źródło: Kancelaria Radców Prawnych Stöcker, Kimak i Wspólnicy Sp.k.