Narastająco od stycznia do lipca 2018 r. Grupa Auto Partner odnotowała 27-proc. wzrost sprzedaży r/r, zwiększając przychody do 659,8 mln zł z 519,7 mln zł rok wcześniej. W odpowiedzi na dynamiczny rozwój Grupa rozpoczęła kolejny proces zwiększania wynajmowanej powierzchni magazynowej w Bieruniu.

– Kolejny rok notujemy dynamiczne, dwucyfrowe wzrosty sprzedaży mimo wysokiej bazy porównawczej. Kontynuujemy model rozwoju, który umożliwia nam między innymi rozbudowę asortymentu bez silnego angażowania kapitału. Jednocześnie w odpowiedzi na taki szybki rozwój naszej Grupy i utrzymujące się dobre perspektywy rynkowe ponownie rozbudowujemy powierzchnię magazynową wynajmowaną w Bieruniu. Utrzymujące się wysokie poziomy sprzedaży aut nowych jak i importu używanych pojazdów dodatkowo sprzyjają naszej działalności. Jesteśmy coraz  mocniej obecni za granicą, nasza pierwsza filia zagraniczna w Czechach już w pierwszym roku działalności notuje dobre poziomy sprzedaży – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

Źródło: Informacja prasowa Auto Partner