Tak wysoka dynamika Grupy Auto Partner na poziomie przychodów to efekt ciągłego rozwoju sieci dystrybucji, jej stałego zagęszczania we wszystkich regionach Polski i rozbudowy asortymentu.

– W 2018 r. w pełni wykorzystaliśmy potencjał naszej Grupy i możliwości rynkowe. Co miesiąc notowaliśmy dwucyfrowe dynamiki. Nawet w słabszych sezonowo – z powodu dni wolnych – miesiącach, takich jak listopad i grudzień, wypracowaliśmy kilkunastoprocentowe wzrosty. Od 3 lat rokrocznie dynamicznie rośniemy, więc porównujemy się do wysokiej zeszłorocznej bazy – mówi Aleksander Górecki, prezes zarządu Auto Partner.

Widzimy dobre perspektywy do dalszego zwiększania skali działania. Przygotowujemy się do 2019 r., zatowarowujemy magazyny, by korzystać ze sprzyjającego nam otoczenia i dostarczać klientom szeroką ofertę produktów. W nowym roku spodziewamy się utrzymania pozytywnych tendencji rynkowych. Jednocześnie widzimy stojące przed naszą branżą wyzwania – takie jak wzrosty cen paliw, deficyt siły roboczej – którym w ostatnich 2 latach skutecznie stawiliśmy czoła. W najbliższych tygodniach uruchomimy rozbudowaną powierzchnię magazynową w Bieruniu, po jej otwarciu łączna powierzchnia magazynów Grupy wyniesie blisko 100 tys. mkw. – dodał Aleksander Górecki.

Źródło: Auto Partner