Od 01 listopada Gunnar Voss von Dahlen pracuje jako jako dyrektor finansowy (CFO) w głównej siedzibie firmy w Münster. Docenione przez Hengst, wieloletnie i międzynarodowe doświadczenie zdobywał, pracując jako dyrektor wykonawczy, w tym CFO, w różnych krajach m.in. Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Singapurze czy Szwajcarii.

Na sprawowanym stanowisku Gunnar Voss von Dahlen będzie podlegał dyrektorowi generalnemu firmy, Christopherowi Heine, który od października 2017 roku pełnił jednocześnie funkcję dyrektora finansowego i dyrektora generalnego.

Oprócz obowiązków w dziedzinie finansów, kontroli i spraw prawnych, Voss von Dahlen będzie również odpowiedzialny za zarządzanie operacyjne działami HR i IT.

Źródło: Hengst