Harmonogram Szkolenia:

Dzień I (piątek) 25.05.2018

10:00 – 10:15 Przywitanie gości i rozpoczęcie konferencji
mgr inż. Marcin Żaak – prezes Zarządu ExpertGO

10:15 – 11:00
Oględziny pojazdu – jak prawidłowo a jednocześnie szybko wykonać zlecenie, omówienie najważniejszych zagadnień: przykłady błędów w dokumentacji zdjęciowej i pomiarach. Postawa rzeczoznawcy w trakcie oględzin wobec poszkodowanego, fałszywe oskarżenia poszkodowanego, próby wymuszenia, korzyści majątkowe.
mgr inż. Mikołaj Rok – wiceprezes zarządu ExpertGO

11:00 – 11:30
Sporządzenie oceny technicznej – omówienie wszystkich składowych poprawnej oceny, metody opisu, różnice w dokumentacji pomiędzy szkodą częściową a szkoda całkowita, przykłady konsekwencji błędów popełnionych w trakcie sporządzania oceny technicznej.
mgr inż. Aleksander Bucki – główny kosztorysant ExpertGO

11:30 – 12:00
Oględziny dodatkowe - omówienie konieczności oględzin dodatkowych, głównych różnic w stosunku do pierwszych oględzin, jak efektywnie wykonać oględziny dodatkowe sposoby minimalizacji ich ilości i nowe propozycje rozliczania.
mgr inż. Aleksander Bucki – główny kosztorysant ExpertGO

12:00 – 13:00
Omówienie likwidacji szkody od strony TU - długi czas realizacji - konsekwencje dla TU dokładność przeprowadzenia podstawowych oględzin - zminimalizowanie występowania oględzin dodatkowych, niekompletna dokumentacja - konsekwencje dla TU oraz operatorów,
Dariusz Kalyta – kierownik Zespołu Centrum Zarządzania Oględzinami UNIQA T.U.

13:00 – 14:30
Obiad i zakwaterowanie gości

14:30 – 15:15
Dopuszczenie pojazdu do ruchu po kolizji, dokumentacja kolizji, wstęp do rekonstrukcji oraz wybrane zagadnienia związane z czynnościami policjanta na drodze (używanie ręcznych mierników prędkości, videorejestratora, badania na zawartość alkoholu)
mł. insp. Dariusz Walczak – kierownik Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego

15:15 – 16:15
Likwidacja szkód majątkowych – wprowadzenie w problematykę likwidacji technicznej, omówienie procesu przeprowadzenia oględzin, systematyka sporządzania protokołu z oględzin i szczególne przypadki szkód majątkowych
mgr inż. arch. Anna Marek – Pracownia architektoniczno-rzeczoznawcza, trener w firmie Archicadownia i BIM POINT

16:15 – 17:00
Rola niezależnego, certyfikowanego rzeczoznawcy samochodowego – aktualne potrzeby rynkowe, działania PIM:
- promowanie kwalifikowanych rzeczoznawców (klienci indywidualni, korporacyjni, sądownictwo oraz inne instytucje administracji publicznej),
- promowanie długofalowych działań na rzecz bezpieczeństwa transportu drogowego,
- komisje eksperckie / niezależny arbiter
Andrzej Walewski - Przewodniczący Sekcji Rzeczoznawców Motoryzacyjnych przy Polskiej Izbie Motoryzacji

17:00 – 17:30
Audatex – prezentacja produktu wraz z omówieniem zmian w komputerowym systemie wprowadzonych w ostatnim czasie.
Tomasz Renik - Audatex Polska

17:30 – 17:15 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji
mgr inż. Marcin Żaak – Prezes Zarządu ExpertGO

19:00
Kolacja

Dzień II (sobota) 26.05.2018

8:00 – 9:00
Śniadanie (wymeldowanie gości do godziny 14:00)

9:00 – 10:00
Przetwarzanie danych osobowych w szkodach komunikacyjnych w świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).
Przemysław Olszewski - Compliance Manager w firmie Checkbox

10:00 – 12:00
Nowoczesne technologie napraw pojazdów – m.in. połączenia klejone, nitowane, pomiary nadwozia, naprawy elementów konstrukcyjnych na przykładach wybranych marek.
mgr inż. Artur Korzuśnik

12:00 – 13:00
Oględziny ponaprawcze - kontrola jakości pojazdów w trakcie i po naprawie. Wytyczne oględzin, różnice w stosunku do oględzin szkodowych.
Damian Giesko – kierownik Działu Usług Motoryzacyjnych ExpertGO

13:00 – 14:00 Innowacyjna platforma ExpertGo – nowości, uwagi i pytania.
mgr inż. Mikołaj Rok – wiceprezes ExpertGO

14:00 – 15:00
Obiad

15:00 – 16:00
Udział ExpertGO w procesie likwidacji szkód – oferowane szkolenia, współpraca, możliwości, ułatwienie rozliczenia zleceń.
mgr inż. Mikołaj Rok – Wiceprezes ExpertGO, Edyta Knahl – specjalista ds. rozliczeń
16:00 – 16:30

Podsumowanie, wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia.
mgr inż. Marcin Żak – prezes zarządu ExpertGO

Koszt:

  • 590 zł netto za osobę dla rzeczoznawców współpracujących z ExpertGo
  • 690 zł netto za osobę dla rzeczoznawców nie współpracujących z ExpertGo
  • 100 zł netto – opcjonalna dopłata do pokoju 1 osobowego (w standardzie pokój 2 os.)

Cena zawiera:

  • Nocleg w hotelu Ambasador Premium **** w Łodzi
  • Pełne wyżywienie - śniadanie, obiad w pierwszym i drugim dniu, kolacja
  • Przerwy kawowe
  • Materiały szkoleniowe
  • Partnerami szkolenia są PIM, Drager, Stowarzyszenie Ruch Drogowy, Audatex oraz AUTOonline.

Źródło: ExportGo.pl