Celem rygorystycznego programu certyfikacji Nissana — opartego na wdrożeniu 122 regularnie kontrolowanych standardów służących optymalizacji procesu naprawy — jest zapewnienie najwyższej jakości usług.

Starając się utrzymać wysoki poziom usług, marka opracowała szczegółowy program doskonalenia warsztatów blacharsko-lakierniczych z wykorzystaniem renomowanych praktyk Nissana w zakresie konsekwentnej poprawy wyników. Status każdego certyfikowanego warsztatu zależy od spełnionych standardów, a także od wprowadzenia określonych technologii napraw oraz poziomu fachowości.

Certyfikowana sieć Nissana powstała w 2012 r. w celu zachowania bezpieczeństwa i kompletności pojazdów marki Nissan przez cały czas ich eksploatacji, począwszy od momentu zakupu przez pierwszego właściciela. Obecnie Nissan kontynuuje rozbudowę swojej sieci warsztatów blacharsko‑lakierniczych, aby zapewnić klientom jeszcze lepszą dostępność napraw na poziomie fabrycznym, wysoki poziom satysfakcji oraz najwyższą jakość napraw wykonywanych pod szyldem marki.

Zachęcenie głównych zainteresowanych na rynku napraw powypadkowych do powierzania takich prac warsztatom z ogólnoeuropejskiej sieci Nissana pomoże nam w wywiązywaniu się z obowiązku dochowania staranności w obsłudze każdego Nissana jeżdżącego po drogach — powiedział Jean-Christophe Mercier, wiceprezes ds. obsługi posprzedażnej w Nissan Europe. — Wychodzimy z najbardziej efektywną czasowo i kosztowo ofertą napraw z gwarancją na części i robociznę, znacząco obniżając zapotrzebowanie na poprawki po niewłaściwie wykonanych naprawach oraz zapewniając pełne zachowanie struktury i systemów bezpieczeństwa w znajdującym się w serwisie samochodzie.

Na wybranych rynkach w Europie oferta Nissana obejmuje dodatkowe zobowiązanie do unikania szkód całkowitych. Eliminuje to wiele z najkosztowniejszych dla ubezpieczycieli szkód likwidowanych co roku, przy zapewnieniu najwyższych możliwych standardów bezpieczeństwa oraz najwłaściwszej technologii naprawy samochodu.

Uważamy, że jako producent samochodu dysponujemy najlepszymi kompetencjami technicznymi, fachową wiedzą oraz narzędziami do zarządzania kosztami, które pozwolą uniknąć konieczności orzeczenia szkody całkowitej. To istotna zaleta dla kierowców oraz ubezpieczyciela korzystającego z usług sieci Nissana. Jesteśmy przekonani, że ogólnoeuropejska sieć Nissana jest obecnie optymalnym rozwiązaniem pod każdym względem, zarówno z perspektywy branży, jak i klientów — dodał Jean-Christophe Mercier.

Źródło: Nissan