Marka VIAON przeprowadziła badanie , w którym poproszono respondentów m.in. o wskazanie głównych przyczyn odpowiadających za zmianę przez kierowcę wyznaczonego kierunku przejazdu. Wyniki pokazują, że najczęstszym powodem niespodziewanej zmiany trasy jest brak wiedzy o aktualnej sytuacji na drodze (63%). Drugim z kolei motywem wyboru alternatywnego przebiegu podróży są względy bezpieczeństwa (taką odpowiedź wskazało 16% ankietowanych). Wszelkie modyfikacje kursu nieuwzględnione w procesie planowania trasy, wiążą się zazwyczaj z opóźnieniami w dostawie ładunku, co w efekcie może wpłynąć na relacje zleceniodawca-przewoźnik. Jednocześnie, nieprzewidziana zmiana drogi często oznacza również wydłużenie trasy, co przekłada się na wzrost kosztów paliwa. O ile jednorazowo taka sytuacja nie powinna stanowić dużego problemu, to jej powtarzanie się może znacząco obciążać budżet dostawców. – Zmiana trasy przejazdu najczęściej występuje z powodu wypadku lub wskutek wyłączenia drogi z ruchu na czas modernizacji. Utrudnienia z tym związane mogą wstrzymać ruch na wiele godzin lub wiążą się z wydłużeniem trasy. Jednym ze sposobów na minimalizowanie tego typu problemów jest stosowanie nowoczesnych urządzeń telematycznych, dzięki którym kierowca otrzymuje informacje o przeszkodach pojawiających się na jego drodze. Kluczowa jest współpraca spedytora z kierowcą, ponieważ to właśnie spedytor wyznacza kierowcy trasę, którą powinien się poruszać. W systemie może sprawdzić aktualne utrudnienia na drogach i wyznaczyć korytarz umożliwiający dotarcie do celu najbardziej ekonomiczną trasą – wyjaśnia problem Bartosz Najman, CEO marki VIAON.

Wyniki badania pokazują jednak, że tylko niecałe 40% firm transportowych decyduje się na korzystanie z telematyki, pozwalającej na usprawnienie komunikacji pomiędzy spedytorem a kierowcą.

Kolejną problematyczną kwestią dla właścicieli firm transportowych jest trudność ze zrozumieniem zawiłych przepisów prawa transportowego. Około 45% przedsiębiorców przyznaje, że nie umie właściwie zinterpretować wytycznych dotyczących płacy minimalnej i rozliczania czasu pracy kierowców. – Regulacje prawa transportowego charakteryzują się ogromnym dynamizmem. Zarówno organy Unii Europejskiej, jak i rządy poszczególnych krajów, regularnie dokonują modyfikacji w prawodawstwie. Najbardziej cierpią na tym przedsiębiorcy, którzy nieświadomi wprowadzanych zmian, narażają się na wysokie kary za niedopełnienie nowych obowiązków. Przykładem może być Francja, która 1 lipca 2016 roku wprowadziła płacę minimalną, a zaledwie kilka dni wcześniej wydała komunikat o dokumentach niezbędnych podczas kontroli. Jednym z rozwiązań tego problemu jest korzystanie z usług firm zewnętrznych, które tak jak Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców, zajmują się profesjonalnym rozliczaniem i analizą pracy kierowców delegowanych – dodaje Bartosz Najman.

Właściciele firm transportowych, dla których przepisy europejskie są klarowne przyznają, że sporą barierę w prawidłowym rozliczaniu czasu pracy stanowią sami kierowcy. Około 34% ankietowanych podkreśla, że to niedokładność kierujących w określaniu czasu trwania poszczególnych czynności związanych z transportem stanowi największą trudność. Według 22% respondentów, kierowcy mają również kłopot z prawidłowym wskazaniem momentu rozpoczęcia odpoczynku/powrotu do pracy. Dlaczego sytuacja ta jest problematyczna? W przypadku, gdy kierujący nie operuje prawidłowo selektorem tachografu, pojawiają się naruszenia dotyczące czasu pracy, które podlegają nałożeniu kar. – Niewłaściwa obsługa urządzeń w samochodach ciężarowych jest niekorzystna dla właścicieli firm transportowych, ale także dla samych kierowców. Ustawa o transporcie drogowym z 2001 r. narzuca spore kary finansowe za przekroczenie określonego czasu pracy zarówno na kierującego, jak i na przewoźnika – tłumaczy CEO marki VIAON.
 
Rys.1 Co według Pani/Pana stanowi największe problemy przy analizie i rozliczaniu czasu pracy kierowców zawodowych zatrudnionych w państwa firmie?

Sprawne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym to czasochłonne oraz trudne zadanie. Dzięki powstaniu marki VIAON, jedynego dystrybutora produktów i usług OCRK oraz INELO, korzystanie z nowoczesnych rozwiązań dla transportu staje się łatwiejsze. Oferta dostępna w ramach VIAON, w istotny sposób wpływa na wzrost poziomu oszczędności w firmie oraz na bezpieczeństwo kierowców.

Źródło: Informacja prasowa VIAON