Zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami większość sprzedanych opon powinna zostać odzyskana w postaci zużytych opon. Następnie, co najmniej 15% z nich musi podlegać recyklingowi.

Recykling opon polega z reguły na mechanicznym granulowaniu, oddzieleniu gumy od drutu i włókna oraz produkcji z granulatu różnych produktów, jak nawierzchnie sportowe, kółeczka do kontenerów na śmieci, płyty do wykładania placów zabaw dla dzieci, elementy bezpieczeństwa drogowego czy maty hodowlane. Reszta natomiast jest odzyskiwana, najczęściej w postaci energii cieplnej. Jest to tzw. odzysk energetyczny. W naszym kraju opony (w całości lub rozdrobnione) są spalane w specjalnie do tego celu przystosowanych piecach, głównie w cementowniach, gdzie stanowią wysokokaloryczne paliwo zastępujące węgiel. Ustawa nałożyła obowiązek odzysku z rynku większości wyprodukowanych opon, a na przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej – obowiązek ewidencji, składowania i przekazywania do odzysku zużytych opon.

Każdy warsztat samochodowy, niezależnie od skali prowadzonej działalności, wytwarza różnego rodzaju odpady, które ze względu na zagrożenie wymagają odpowiedniego zagospodarowania, zgodnego z zapisami prawa w tym zakresie. Są to np. filtry, zderzaki, plastiki samochodowe, opakowania, odpady farb, lakierów i właśnie zużyte opony. Jednocześnie serwis ma obowiązek prowadzić ich ewidencję za pomocą kart przekazania odpadów oraz składać zbiorcze zestawienie danych w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa.

Regulacje prawne i działania wszelkiego rodzaju instytucji oraz organizacji w ostatnich latach przełożyły się na zmniejszenie liczby opon wyrzucanych na tzw. dzikie wysypiska. Niestety ten proceder nie zniknął. Obserwując rynek oponiarski i biorąc pod uwagę sygnały, które do nas docierają, można obawiać się wręcz, że liczba dzikich wysypisk będzie się drastycznie zwiększać. Z tego powodu Bio Service stworzył nową usługę - odbiór zużytych opon. W jej ramach oferuje bezpośredni odbiór opon od klientów, a także możliwość oddania opon w wybranych filiach Inter Cars, w których znajdują się specjalne kontenery służące do składowania opon.

Jak to wygląda w praktyce? W przypadku pierwszej opcji klienci zgłaszają zlecenie odbioru za pośrednictwem programu BS BIO. Po wpływie zgłoszenia operator logistyczny odpowiada na dane zgłoszenie i proponuje datę odbioru. Z takiej opcji często korzystają duże warsztaty (oponiarskie), w których minimalna liczba opon do odbioru oscyluje (w zależności od regionu) na poziomie co najmniej 200 sztuk. W przypadku drugiej opcji, przy mniejszej liczbie opon, klienci sami przywożą je do filii, gdzie układane są w tzw. jodełkę w wyznaczonym do tego kontenerze. Wszystko odbywa przy pomocy pracownika oddziału. Następnie otrzymują potwierdzenie przyjęcia zużytych opon, fakturę z tytułu wykonania usługi odbioru oraz Kartę Przekazania Odpadów.

Co zrobić jeżeli klient nie ma konta w BS BIO? W takim przypadku należy skontaktować się bezpośrednio z Bio Service pod adresem e-mailowym bio-service@bio-service.pl.

W celu uzyskania szczegółowej oferty oraz informacji na temat tego, gdzie znajdują się specjalne kontenery, zapraszamy do kontaktu z Bio Service (www.bio-service.pl).

Źródło: Inter Cars