Sieć niezależnych warsztatów MaXserwis zapoczątkowała swoją działalność w 2013 roku. Obecnie w sieci zrzeszonych jest 90 warsztatów, do końca roku będzie ich już ponad 100. Członkowie sieci mają dostęp do specjalistycznej wiedzy technicznej, najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu naprawy pojazdów, a także do części samochodowych najwyższej jakości, pochodzących z oferty czołowych światowych dostawców.

Kto może przystąpić do sieci MaXserwis?

Każdy warsztat oznaczony znakiem MaXserwis powinien posiadać co najmniej dwa stanowiska naprawcze, biuro z poczekalnią dla klientów, licencjonowany tester diagnostyczny oraz aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Przystępując do sieci, uczestnik zobowiązuje się do wykonywania w Auto Partner SA obrotu stanowiącego zaledwie część ich ogólnego potencjału zakupowego.

Warsztat należący do sieci MaXserwis musi dysponować przede wszystkim licencjonowanym testerem diagnostycznym. Niemniej jednak, jako organizator sieci, już na etapie weryfikacji firma stara się upewnić, że każdy uczestnik sieci dysponuje także wyposażeniem niezbędnym do dokonywania kompleksowych napraw mechanicznych, diagnostyki i przynajmniej podstawowych napraw elementów układu elektrycznego samochodu. Warsztat, który należy do sieci MaXserwis, może należeć także do innej sieci, pod warunkiem, że nie jest to sieć tworzona przez podmiot prowadzący działalność konkurencyjną wobec organizatora sieci MaXserwis.

Jakość usług świadczonych przez poszczególne warsztaty weryfikowana jest jeszcze przed ich przystąpieniem do sieci. W tym procesie pomocna jest przede wszystkim opinia, jaką cieszy się warsztat na rynku lokalnym.

W najbliższej przyszłości planowane jest także wprowadzenie systemu bezpłatnych szkoleń i audytów, prowadzonych przez kadrę działu MaXserwis, które pomogą warsztatom stale dopasowywać standard świadczonych usług do wymagań rynku. Operator sieci dąży do udzielania warsztatom kompleksowej pomocy, dostosowanej do potrzeb konkretnego uczestnika sieci. Niezależnie od tego, czy jest to możliwość zakupu wyposażenia warsztatowego na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach, czy pozyskanie atrakcyjnego finansowania inwestycji, staramy się sprostać wszystkim potrzebom.

Korzyści z przystąpienia do MaXserwis

Warsztat przystępujący do sieci MaXserwis otrzymuje dostęp do szeregu korzyści. Wśród najważniejszych należy wymienić:

 • kompleksową wizualizację, dostosowaną indywidualnie do potrzeb konkretnego warsztatu,
 • dostęp do pakietu szkoleń,
 • możliwość zakupu oprogramowania technicznego, opartego o moduł techniczny TecDoc TecRMI, na bardzo atrakcyjnych warunkach,
 • prawo do otrzymania bezpłatnego pakietu startowego i corocznych pakietów odnawialnych, zawierających odzież dla pracowników serwisu i pakiet przydatnych dodatków marketingowych,
 • prawo do korzystania z bezpłatnej infolinii technicznej, zapewniającej uzyskanie informacji technicznych pomocnych przy wykonywaniu skomplikowanych napraw.

Rok 2017 – rok zmian i rozwoju

Zmiany i rozwój rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku odświeżeniem logotypu marki MaXserwis. W następnej kolejności metamorfozie została poddana strona internetowa – rok 2017 powitała już w nowej odsłonie.
W tym roku uruchomiono dla warsztatów MaXserwis bezpłatną infolinię techniczną. Przy rosnącym zaawansowaniu technicznym i coraz bardziej skomplikowanej budowie pojazdów warsztaty zajmujące się naprawą samochodów wszystkich marek mogą mieć problem z posiadaniem na bieżąco wszystkich materiałów technicznych bądź wiedzy, niezbędnej do wykonywania skutecznych napraw. Eksperci z branży motoryzacyjnej posiadają szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne, dodatkowo dysponują na bieżąco bardzo bogatą dokumentacją techniczną.

Kolejne zmiany wdrażane są na bieżąco, do najważniejszych można zaliczyć:

 • dofinansowanie zakupu oprogramowania technicznego, zawierającego dane regulacyjne i naprawcze,
 • wprowadzenie powtarzalnych pakietów wsparcia, przysługujących każdemu warsztatowi rokrocznie,
 • rozszerzenie katalogu nagród w programie AP Plus, dedykowanym wyłącznie dla warsztatów zrzeszonych w sieci MaXserwis,
 • wprowadzenie programu szkoleń marketingowych, obejmujących zagadnienia z zakresu standardów obsługi klienta,
 • wprowadzenie nowych elementów marketingu sieci w postaci gadżetów i upominków kierowanych przede wszystkim do klienta ostatecznego,
 • stworzenie całkowicie nowej strony internetowej pod adresem www.maxserwis.com.pl, profilu sieci MaXserwis na Facebooku oraz dedykowanego kanału na YouTube. 

Więcej na www. maxserwis.com.pl

Źródło: Auto Partner