Na przestrzeni lat stworzono wiele metod służących temu celowi, niestety jednak wszystkie z nich cechowały się znaczącymi wadami. Niewielkie wycieki są jedynie wykrywane sporadycznie lub w ogóle, wykrywanie nieszczelności musi być przeprowadzane w napełnionych systemach klimatyzacyjnych, a czasami konwencjonalne systemy wykrywania nieszczelności reagują na gazy obecne w otoczeniu.

Dlatego też, VULKAN LOKRING stworzył system wykrywania wycieków gazu śladowego LOKTRACE, który łączy wszystkie zalety dotychczasowych metod wykrywania nieszczelności – bez niedogodności związanych z wcześniej wspomnianymi metodami.

Wykrywanie wycieków gazem śladowym jest z powodzeniem wykorzystywane w przemyśle od wielu lat w celu kontroli szczelności systemów klimatyzacyjnych. Podczas przeprowadzania testu zużyciem wykrywacza LOKTRACER, używa się gazu LOKTRACE. Jest to mieszanina składająca się z 95% azotu i 5% wodoru. Część wodorowa pełni rolę gazu śladowego. Gaz LOKTRACE jest nietoksyczny, nieszkodliwy dla środowiska i niepalny (ISO 10156).

Gas LOKTRACE jest wprowadzany do pustego systemu pod ciśnieniem ok. 5 bar. Wycieki można zlokalizować przy pomocy wodorowych wykrywaczy nieszczelności LOKTRACER TLD.500 lub TLD.1000. LOKTRACER’ y reagują wyłącznie na wodór, co oznacza brak wrażliwości krzyżowej. A to z kolei oznacza, że takie wykrywanie nieszczelności jest bardzo wiarygodną metodą. Molekuły wodoru są najmniejszymi naturalnie występującymi cząsteczkami i ulatniają się nawet przy najmniejszych nieszczelnościach (mniej niż 1g/rok). W rezultacie, LOKTRACER może być również używany do wykrywania nawet bardzo małych wycieków. Ponieważ wodór jest lżejszy od powietrza, molekuły wodoru unoszą się i rury łatwo jest sprawdzić od góry.

Na całym świecie, regulacje prawne uległy zaostrzeniu, w tym poprzez ustanowienie wytycznej Rady Europy 2006/40/EC oraz dyrektywy 307/2008. System klimatyzacji, który utracił nieproporcjonalnie dużą ilość czynnika chłodniczego może być napełniany jedynie wtedy, gdy można zagwarantować, że jest już szczelny. To sprawia, że wykrywanie nieszczelności przy pomocy systemów, które wymagają zastosowania czynnika chłodniczego w celu zlokalizowania wycieku (np. barwnik UV lub elektroniczne wykrywacze nieszczelności), staje się niemożliwe w wielu przypadkach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.agmet.cc.pl

Źródło: Agmet