Zakład, który posiada certyfikaty jakości ISO/TS 16949, ISO 9001 oraz certyfikaty środowiskowe ISO 14001 i OHSAS 18001, został wyróżniony przez kluczowych klientów, producentów wyposażenia fabrycznego, za swoją jakość i osiągnięcia. W 2014 roku zakład Delphi w Błoniu zwyciężył w regionalnym konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.  

Nowy, zbudowany od zera zakład, który został uruchomiony w 2012 roku, zapewnił nowe stanowiska pracy w regionie, między innymi także nowe profile zatrudnienia dla inżynierów. Zakład zapewnił także infrastrukturę niezbędną do prowadzenia oszczędnych procesów produkcyjnych, zapewniających bezbłędną realizację programów klientów.

Zakład w Błoniu jest wspierany przez wiele centrów technicznych Delphi działających na całym świecie, włączając w to zlokalizowany w Krakowie zespół inżynierów działu Powertrain. Wszystkie przyczyniają się do opracowywania nowych projektów dla przyszłych generacji produktów. Niezależnie od bieżącej działalności, zakład w Błoniu rozpoczął ostatnio produkcję nowych technologii GDi, które będą montowane w pojazdach wprowadzanych na rynek w przyszłości. Te technologie zostały opracowane jako odpowiedź na zobowiązanie Delphi do dostarczania produktów, które w dalszym stopniu będą pomagać w poprawie ekonomiki jazdy i obniżeniu poziomów emisji CO2. Kierując się wartościami takimi jak uczciwość, bezpieczeństwo, szacunek i odpowiedzialność, zakład Delphi w Błoniu kontynuuje nawiązywanie i rozwój związków z lokalnymi społecznościami i lokalnymi samorządami.

– Poprzez współpracę z lokalnymi społecznościami chcielibyśmy przyczynić się do sukcesu i rozwoju całego regionu w którym działamy, poprzez przyciąganie utalentowanych ludzi, którzy będą pracować nad nowoczesnymi i wyrafinowanymi technologiami dostarczanymi naszym klientom – stwierdziła  Lilianna Płoskonka, kierownik zakładu w Błoniu. – Nadal rozwijamy nasze możliwości jeśli chodzi o odwdzięczanie się lokalnym społecznościom i inwestowanie w wiedzę i doświadczenie, z których korzystać będą przyszłe pokolenia.

Wśród obszarów, na których koncentruje się lokalny zespół, są działania takie jak: wspieranie lokalnych instytucji edukacyjnych i organizacji charytatywnych, czy bezpośrednie zaangażowanie w działania na rzecz ochrony  środowiska naturalnego oraz umowy o współpracy z uniwersytetami technicznymi.

Portfolio produktów zakładu w Błoniu obejmuje:

I. Wielootworowe wtryskiwacze paliwa Multec® GDi
Systemy GDi to kluczowa technologia umożliwiająca  downsizing i turbodoładowanie silników spalinowych. Ta technologia stała się ważna z uwagi na swój potencjał w dziedzinie obniżania poziomów emisji gazów wydechowych oraz obniżenia zużycia paliwa – wszystko to w odpowiedzi na wprowadzane coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące poziomów emisji. Systemy GDi Delphi powodują, że silniki benzynowe stają się coraz bardziej wydajne i czystsze, oferując lepszą o 15% ekonomikę spalania – w porównaniu z systemami wtrysku paliwa wyposażonymi w konwencjonalne porty.

Rozwiązania GDi Delphi tworzą w przemyśle motoryzacyjnym wzorzec dla:

 • niezrównanej precyzji – Delphi produkuje wtryskiwacze stosując jedyny w swoim rodzaju proces nawiercania laserowego, zapewniający lepszą kontrolę nad wtryskiwanym paliwem poprzez wyjątkowe, linearne sterowanie przepływem. System wtrysku paliwa GDi Delphi również jest wyposażony w specjalnie zaprojektowany układ sterowania silnikiem (ECU), wspierający różnorodne strategie wtrysku paliwa, które umożliwia stosowana technologia GDi; 
 • cichej pracy – wysokociśnieniowa pompa paliwowa GDi Delphi zaopatruje silniki naszych klientów w paliwo dostarczane przy znacznie niższym poziomie hałasu w porównaniu z pompami zaprojektowanymi i wykonanymi w sposób konwencjonalny;  
 • poprawy osiągów – sprawdzona technologia wielootworowych, otwierających się do wewnątrz solenoidowych wtryskiwaczy Delphi, zdolnych do wytworzenia ciśnienia dochodzącego do 400 barów stanowi rozwiązanie obniżające poziom emisji CO2 oraz poprawiające ekonomikę spalania bez szkody dla osiągów pojazdu czy satysfakcji klientów z jazdy.

Firma Delphi oferuje portfolio rozwiązań pomagających lepiej odpowiedzieć na zapotrzebowanie i wymagania klientów; takich które umożliwią spełnienie wymagań dotyczących poziomów emisji, które zostaną wprowadzone w przyszłości.

II. Bezszczotkowe Pompy Paliwa
Rodzina zanurzanych w zbiorniku paliwa pomp, zaprojektowanych tak, by można je było zastosować w wielu różnych rodzajach i modelach pojazdów. Zapewniają one niezawodny, nieprzerwany dopływ paliw przy założonym dla danego systemu ciśnieniu, wysoką wydajność, ulepszoną trwałość, kompatybilność z szeregiem różnych, drażniących paliw, oraz zredukowane zużycie paliwa. Bezszczotkowe pompy paliwa Delphi są wyposażone w innowacyjny, komutacyjny, „bezszczotkowy”, trójfazowy silnik. Eliminuje on konieczność stosowania mechanicznych szczotek, będących najczęściej ulegającym awarii elementem i powodem awarii w konwencjonalnych pompach paliwowych.

Korzyści:  

 • obniżone zużycie paliwa z uwagi na zmienne parametry pracy pompy i wyższą sprawność silnika;
 • zwiększony przepływ paliwa, wykraczający poza możliwości konwencjonalnych pomp;
 • może pomóc producentom samochodów w spełnieniu coraz bardziej rygorystycznych norm emisji CO2;
 • umożliwia osiąganie zmiennego ciśnienia pracy;
 • wysoki i niski przepływ w urządzeniu o tej samej wielkości, co stwarza dodatkowe możliwości manewru przy projektowaniu modułów instalowanych w pojeździe;
 • wykorzystanie sprawdzonych sekcji pompy;
 • oszczędny projekt oferuje znakomitą wartość;
 • może współpracować z drażniącymi paliwami bez konieczności kosztownej zmiany stosowanych materiałów;
 • produkcja na skalę globalną i centra zapewniając wsparcie techniczne.

III. Moduły Paliwowe
Bezszczotkowe Pompy Paliwowe są dostarczane w komplecie, jako kompaktowy i łatwy do montażu moduł paliwowy, który może także składać się z czujnika poziomu paliwa, filtru paliwa, zbiornika z systemem napełniania, regulatora oraz elektronicznego, zasilanego prądem stałym, sterownika pompy. Bezczujnikowy sterownik pompy bezszczotkowej odczytuje polecenia dostarczane z modułu sterowania układem napędowym i przesyła informację zwrotną i dane diagnostyczne.

IV. Regulator faz rozrządu o zmiennych parametrach (VCP)
Zastępuje standardowe wałki, popychacze lub przekładnie w napędzie zaworów. Umożliwia on zmianę synchronizacji czasu ruchu krzywki wałka w stosunku do położenia korbowodu podczas pracy silnika i w zależności od parametrów jego pracy. Położenie kątowe krzywki, lub jej zależność kątowa (od położenia wału) są kontrolowane poprzez wewnętrzny wirnik mechanizmu VCP. Komendy z układu sterującego pracą silnika zmieniają ustawienie zamontowanego w głowicy zaworu kontrolującego przepływ oleju i  regulującego dopływ oleju do obu stron łopatek wirnika.
System regulatorów faz rozrządu Delphi obejmuje także zawór sterujący dopływem oleju, który kontroluje wyprzedzenie, opóźnienie lub utrzymanie pozycji wałka rozrządu  (w relacji do pozycji wału silnika). Duże i szybkie przepływy oleju przez zawór zapewniają szybką zmianę fazy wałka, a wewnętrzny, integralny system filtracji zapewnia odpowiednią czystość oleju bez konieczności użycia zewnętrznych filtrów. To z kolei pozwala zaoszczędzić miejsce pod maską samochodu oraz umożliwia elastyczność w procesie  projektowania silnika  
Regulator faz rozrządu o zmiennych parametrach zmienia moment podnoszenia się zaworu. Może on także być wykorzystany do przesunięcia wałka zaworów ssących, wałka zaworów wydechowych lub obydwóch tych wałków w przypadku  dwu-wałkowych silników górnozaworowych. System ten pomaga zwiększyć wydajność silnika, poprawia stabilność pracy na biegu jałowym, zwiększając jednocześnie jego moc i moment obrotowy. Pomaga również poprawić ekonomikę spalania i zredukować poziom emisji węglowodorów.

V. Pochłaniacze Par Paliwa
Pomagają ograniczyć ilość oparów benzyny, normalnie wytwarzających się podczas magazynowania i dostarczania paliwa, i zapobiegają przedostaniu się tych oparów do powietrza atmosferycznego, poprzez ciągły proces adsorpcji i oczyszczania.  Podczas adsorpcji, molekuły węglowodorów znajdujące się w oparach benzyny wpadają do pochłaniacza poprzez rurkę doprowadzającą i są przyciągane i magazynowane na powierzchni materiału węglowego zainstalowanego wewnątrz pochłaniacza.  W procesie oczyszczania, próżnia w kolektorach silnika zasysa powietrze zewnętrzne przez kolektor dolotowy. Powietrze przechodzi przez złoże węglowe a molekuły węglowodorów są zasysane do kolektora dolotowego i spalane podczas zapłonu. Delphi uważa, że pochłaniacz par paliwa stanowi integralną część sprawnego i skutecznego systemu kontroli gazów spalinowych. Delphi oferuje szereg pochłaniaczy par paliwa przeznaczonych dla małych silników. Wszystkie one to urządzenia kompaktowe i łatwe do umieszczenia pod maską samochodu.

VI. Silniki sterujące dopływem powietrza do silnika
Pomagają osiągnąć lepsze funkcjonowanie układów napędowych np. w pojazdach hybrydowych, GDi, systemach unikania zderzeń i wielu innych;

VII. Czujnik Amoniaku Delphi
Wykorzystuje unikalną technologię Delphi aby bezpośrednio mierzyć poziom amoniaku w gazach wydechowych pojazdów z silnikiem Diesla, wyposażonych w system selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) służący do oczyszczania gazów spalinowych. Parametry wyjściowe czujnika mogą zostać wykorzystane do dostarczania informacji zwrotnych do systemu SCR, co pomoże zoptymalizować proces redukcji emisji tlenków NOx.

VIII. Planarne Czujniki Tlenu Delphi
Zapewniają stechiometryczny pomiar gazów spalinowych w silnikach zasilanych benzyną i paliwami alternatywnymi, co pomaga producentom samochodów w spełnieniu aktualnie obowiązujących i zaplanowanych do wprowadzenia w przyszłości norm emisji. System umożliwia bardziej dokładne sterowanie pracą silnika i lepszą diagnostykę gazów spalinowych.

Źródło: Informacja prasowa Delphi