Polski rynek motoryzacyjny przeżywa rozkwit, notując niemal co miesiąc kolejne wzrosty liczby rejestracji nowych aut. Główną zasługę w osiągnięciu tak dobrych wyników mają firmy, których zakupy stanowią 3/4 wszystkich nowych rejestracji pojazdów. Jak podaje Związek Polskiego Leasingu, w ciągu trzech kwartałów 2018 r. instytucje finansowe wyleasingowały auta osobowe i pojazdy dostawcze do 3,5 t o łącznej wartości 26,7 mld złotych – to niemal 46% wszystkich aktywów objętych leasingiem w bieżącym roku. Znaczącą większość tego wyniku obejmują auta osobowe (22,7 mld zł). Tegoroczny wyniki jest wyższy o 22,1% w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy ubiegłego roku.

Po zmianach przepisów podatkowych

Co się zmieni, gdy zacznie obowiązywać ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw? Wejdą w życie nowe sposoby rozliczenia kosztów samochodów osobowych w firmach. Obecnie podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pełną wysokość raty leasingowej.

Po wejściu przepisów w życie, opłaty leasingowe dotyczące samochodów osobowych będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w części, w jakiej kwota 150 000 zł dla aut spalinowych i hybrydowych oraz 225 000 zł dla aut elektrycznych (po uzgodnieniu z Komisją Europejską), pozostaje względem wartości pojazdu. Wysokość odliczeń zmieni się również w zależności od tego, w jaki sposób auto jest użytkowane w firmie – wyjaśnia Jarosław Stepaniuk, dyrektor zarządzający Volkswagen Leasing Oddział w Polsce.

Wartość samochodu, jaka powinna zostać przyjęta przy rozliczeniach, to:

  • Cena netto, jeśli przedsiębiorca odlicza 100% VAT (pojazd używany jest wyłącznie w celach służbowych oraz prowadzona jest ewidencja przebiegu).
  • Cena netto powiększona o 50% VAT, gdy pojazd używany jest zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych.
  • Cena brutto, jeśli przedsiębiorca nie odlicza VAT.

Amortyzacja i najem

W przypadku najmu samochodów ograniczenia w rozliczaniu podatkowym miesięcznej raty będą analogiczne jak w leasingu. Jedynie dla umów do 6 miesięcy, aby obliczyć odsetek opłat możliwych do ujęcia w kosztach, należy zastosować wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia.

Zakładane w ustawie zmiany wprowadzą dla firm podniesiony limit amortyzacji, który obecnie wynosi 20 000 euro. Od 1 stycznia 2019 r. będzie to 150 000 zł. Limit obejmie jednak nie tylko odpisy amortyzacyjne, lecz również – w przypadku sprzedaży auta – wydatki poniesione na jego nabycie pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Koszty eksploatacyjne i ubezpieczenie

Wedle nowych przepisów wprowadzone zostanie ograniczenie w ujmowaniu w kosztach z tytułu uzyskania przychodów kosztów eksploatacyjnych, czyli napraw, przeglądów, a także paliwa, parkingów, myjni, opłat za autostrady oraz płynów eksploatacyjnych. Przedsiębiorcy używający samochodu w sposób mieszany (prywatnie i służbowo), będą mogli rozliczyć dla celów podatkowych 3/4 kosztów. Firmy prowadzące ewidencję przebiegu pojazdu utrzymają prawo do rozliczenia całości kosztów związanych z używaniem auta.

Podobnie jak w przypadku amortyzacji, ustawodawca postanowił przy okazji nowelizacji zwiększyć limit rozliczenia kosztów związanych z ubezpieczeniem, z 20 000 euro do 150 000 zł, zachowując proporcję pomiędzy nowym limitem a wartością samochodu przyjętą do celów ubezpieczenia. Według dotychczasowej praktyki limit stosowany był do ubezpieczenia AC.

Podsumowując, wprowadzone zmiany są na pewno istotne dla przedsiębiorców korzystających z samochodów osobowych. Z jednej strony, podniesione zostały limity, które od przyszłego roku wyrażone będą w złotówkach, a także wprowadzono uproszczenia przy zastosowaniu kilometrówki. Z drugiej zaś pojawiły się limity dotyczące kosztów eksploatacyjnych – wskazuje Marcin Żochowski, dyrektor Departamentu Rachunkowości Volkswagen Financial Services. – Nowe przepisy zawsze budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych i będziemy uważnie śledzić informacje i wyjaśnienia płynące z Ministerstwa Finansów oraz organów skarbowych. Jednocześnie mam nadzieję, że zmiany te nie przesłonią istotnych zalet leasingu, to jest zapewnienia mobilności przy znanych miesięcznych kosztach. Zaproponowane rozwiązania nie promują konkretnej formy nabycia czy używania samochodu.

Źródło: Volkswagen Financial