Urządzenia można by nazwać "fotoradarami na spaliny". Pomiary rzeczywistej emisji spalin wykonuje się za pomocą metody "remote sensing", czyli teledetekcji. Są one prowadzone na Alejach Trzech Wieszczów, czyli w rejonie Domu Handlowego "Jubilat" oraz na ul. Księcia Józefa.

Takie rozwiązanie jest popularne za granicą. W Zurychu czy Londynie już od kilku lat przeprowadza się badania na podstawie próbek z rur wydechowych. Kraków jako pierwsze miasto w Polsce przeprowadza tego typu badania. Ich celem jest zebranie rzeczywistych danych i stworzenie kompleksowego obrazu emisji spalin pojazdów, które poruszają się codziennie po ulicach miasta.

O szczegółach pomiarów opowiedział Michał Poterek z Turbospec:

Mamy nadzieję uzyskać odpowiedź na pytanie, które grupy pojazdów emitują największe zanieczyszczenia. Z punktu widzenia Zarządu Transportu Publicznego szczególnie kładziemy nacisk na porównanie pojazdów transportu zbiorowego, tj. autobusów komunikacji miejskiej, autobusów komunikacji regularnej i autokarów, z samochodami osobowym – zaznacza Łukasz Franek, dyrektor ZTP.

Urządzenia pomiarowe zbierają informacje na temat stężeń substancji takich jak: dwutlenek węgla, tlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek azotu, węglowodory, cząsteczki stałe PM. Część pomiarowa projektu zaplanowana jest do końca czerwca, a następnie wykonawca pomiarów, czyli Turbospec opracuje zebrane wyniki.

Źródło: Krakow.pl