Jest to wynikiem edycji adresu spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz z formalnym przeniesieniem działalności spółki do jej centrali znajdującej się przy ul. Michałki 32. Numer NIP, REGON i KRS pozostają bez zmian.

W związku z powyższym od 21 grudnia należy wystawiać wszystkie FV oraz kierować korespondencję już na poniższe dane:

AS-PL Sp. z o.o.
ul. Michałki 32
80-716 Gdańsk
NIP: 957 109 06 56

Źródło: AS-PL