Bauma 2019: Bosch przedstawia innowacyjne rozwiązania w zakresie układów napędowych

© Robert Bosch

Udostępnij:

Bosch oferuje różnorodne rozwiązania dla maszyn budowlanych i rolniczych, od koparek i wywrotek po ciągniki rolnicze, w celu znacznego obniżenia zarówno kosztów eksploatacji, jak i emisji przy zastosowaniach poza drogami publicznymi. Dostawca technologii i usług rozszerza swoją sprawdzoną ofertę o innowacyjne rozwiązania, takie jak podłączony do sieci układ oczyszczania spalin. Bosch prezentuje swoją ofertę produktów na targach Bauma 2019, odbywających się w dniach od 8 do 14 kwietnia w Monachium.Bosch TRACI przenosi maszyny budowlane do chmury
Lokalizacja i bieżący przebieg maszyn budowlanych są często trudne do określenia szczególnie na rozległych budowach. Rozwiązanie „Bosch Asset Tracing Solution” – w skrócie Bosch TRACI – dostarcza te dane w czasie rzeczywistym, pomagając operatorom planować eksploatację swoich pojazdów na tyle efektywną, jak to możliwe. Rozwiązanie łączności z siecią oparte na IoT umożliwia dalszą poprawę efektywności i wykorzystania parku pojazdów. Rozwiązanie firmy Bosch składa się z bardzo wytrzymałej skrzynki z czujnikami, oprogramowania do analizy w chmurze oraz szeregu usług cyfrowych. Można je łatwo zainstalować w już istniejących pojazdach.

Vehicle Control Unit – wydajna kontrola z funkcjami międzydomenowymi
Także w segmencie pojazdów typu off-road (do pracy w terenie) rośnie różnorodność i złożoność układu przeniesienia napędu. Przepisy prawne wymagają lepszych systemów oczyszczania spalin, podczas gdy nowe rodzaje paliw i napędu, takie jak gaz ziemny, silnik elektryczny lub ogniwo paliwowe, są coraz częściej stosowane obok oleju napędowego i benzyny. Dzięki jednostce sterującej pojazdu VCU (ang. Vehicle Control Unit), Bosch oferuje niezwykle elastyczny, wysokowydajny sterownik, który koordynuje pracę wszystkich elementów układu napędowego. Umożliwia uproszczenie i standaryzację podrzędnych jednostek sterujących, umieszczonych bliżej zespołów, przejmując częściowo niektóre zadania tych jednostek. Ponadto VCU może łączyć układ napędowy z innymi domenami, takimi jak infotainment, telematyka lub Driveline. Ułatwia to wprowadzanie funkcji działających między domenami.  

Systemy oczyszczania spalin – w przyszłości połączone z siecią
Systemy wtrysku AdBlue w połączeniu z katalizatorami SCR (Selective Catalytic Reduction) zapewniają kompleksowe oczyszczanie spalin. Systemy te pomagają producentom pojazdów spełniać przez ich maszyny budowlane ustawowych norm emisji, w tym US 4 Tier 4 final lub EU Stage 5. System dozowania Denoxtronic 2.2 evo stanowi najbardziej wytrzymałą wersję Bosch Denoxtronic 2.2. Bosch zaprojektował bardzo kompaktową wersję Denoxtronic 6-5 do mniejszych maszyn budowlanych. Wariant 6-HD charakteryzuje się szybkością dozowania do 15 kg/h, dzięki czemu nadaje się szczególnie do dużych silników.

Nowa aplikacja IoT firmy Bosch oparta o weryfikację przez Internet skróci czas projektowania w przyszłości. Funkcja bazująca na chmurze stale przesyła dane kompletnego układu napędowego z połączonych sieciowo pojazdów. Informacje te umożliwiają firmie Bosch i klientowi szybsze i precyzyjniejsze dostosowanie systemów oczyszczania spalin i ich komponentów do różnych zastosowań.

Common Rail firmy Bosch: odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania w dieslach
Bosch oferuje układy wtryskowe dla szeregu silników wysokoprężnych stosowanych zarówno w pojazdach terenowych jak i zwykłych, od samochodów osobowych i średnich oraz dużych ciężarówek, po silniki o dużych pojemnościach. Ponadto portfolio obejmuje system sterowania silnika i szereg czujników, a także systemy oczyszczania spalin. Elektroniczny sterownik silnika zajmuje się zarządzaniem pracą jednostki napędowej. Wraz z czujnikami tworzy centralne urządzenie sterujące dla układu wtryskowego. Czujniki dostarczają precyzyjne i aktualne informacje z silnika i układu wydechowego, tworząc podstawę dla wszystkich funkcji, od przygotowania mieszanki po oczyszczanie spalin.

Zastosowania w pojazdach terenowych do 19 kilowatów
Mniejsze silniki do zastosowań off-highway (poza drogami publicznymi), do ubijaków wibracyjnych i małych generatorów prądu awaryjnego, wymagają solidnego i kompaktowego układu wtryskowego, specjalnie dostosowanego do ich wymagań. W przypadku silników o mocy do 19 kW Bosch oferuje innowacyjny zawór sterujący UCV (Unit Control Valve), który stanowi uzupełnienie dla istniejącego układu wtryskowego. Wraz z odpowiednimi czujnikami pozwala użytkownikom kontrolować elektronicznie początek i koniec wtryskiwania paliwa. Takie podejście oferuje znacznie większą stabilność w porównaniu z systemami mechanicznymi. Użytkownicy mają na przykład możliwość bardziej precyzyjnej kontroli prędkości obrotowej silnika podczas pracy z ubijakiem wibracyjnym. Zawór sterujący UCV pomaga spełnić wymagania dotyczące emisji zgodnie z normami Tier 4 final, EU Stage 5 oraz inne porównywalne. Ponadto producenci silników mogą teraz zrezygnować ze stosowanego wcześniej dedykowanego regulatora mechanicznego. Tę funkcję przejmuje zestaw danych przechowywany w jednostce sterującej.

Zastosowania w pojazdach terenowych do 130 kilowatów
Układy Common Rail CRS2-OHW firmy Bosch są zwykle stosowane w silnikach o mocy do 130 kW. Są one dostosowane do specyficznych wymagań użytkowania pojazdów w terenie. W szczególności są one zaprojektowane na dłuższą pracę z pełnym obciążeniem i wtrysk większych dawek, dzięki czemu są bardzo wytrzymałe, sprawne i mocne. Wydajne wtryskiwacze drugiej generacji oferują konstruktorom silników dużą swobodę w kształtowaniu przebiegu wtrysku. Pozwalają na realizację do ośmiu pojedynczych wtrysków na jeden suw pracy w krótkich odstępach czasowych. Pomaga to w dalszym zmniejszaniu zużycia paliwa, a tym samym emisji CO2, zanieczyszczeń i hałasu z układu napędowego.

Zastosowania w terenowych ciężarówkach średnich i dużych do 130 kilowatów
W przypadku większych silników wysokoprężnych, modułowy układ wtryskowy Common Rail CRSN firmy Bosch zapewnia wydajne zasilanie i wtrysk paliwa w pojazdach terenowych i użytkowych. W zależności od potrzeb producenta silnika można ze sobą zestawiać różne podzespoły i moduły układu. Umożliwia to uzyskanie ciśnienia od 1800 do 2500 barów. Układ może być różnie stosowany w silnikach z maksymalnie ośmioma cylindrami, o mocy od 560 do 850 kilowatów. Zaprojektowano go do pracy w terenie nawet przez 15 000 godzin, w zależności od segmentu i rynku. Wysokie natężenia przepływu we wtryskiwaczach umożliwiają optymalizację strategii spalania i maksymalizację mocy silnika. System jest również kompatybilny z elektrycznymi układami napędowymi.

Źródło: Informacja prasowa Bosch

Udostępnij:

Drukuj
aE
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również