Bezpieczna i efektywna ochrona danych osobowych na SKP

seminaria sunrise phu © Sunrise PHU Grzegorz Krzemieniecki

Udostępnij:

Firma Sunrise PHU Grzegorz Krzemieniecki zaprasza do uczestnictwa w seminariach związanych z ochroną danych osobowych w systemie badań technicznych przy współudziale Agencji Ubezpieczeniowej mfind oraz AllSafe pod nazwą „Bezpieczna i efektywna ochrona danych osobowych na SKP”.

Sprawdź, czy Stacja Kontroli Pojazdów współpracując z mfind właścicielem marki PUNKTA może osiągnąć korzyści do 50 tys., a diagnosta do 5 tys. zł.?Spotkania odbędą się w Warszawie, Lublinie i Rudnej Małej k. Rzeszowa. W trakcie każdego z nich omówione będą kolejne zagadnienia dotyczące RODO:

1. Ochrona danych osobowych w świetle Rozporządzenia 2016/679 (RODO). Praktyczne aspekty wdrożenia i stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO. Prowadzący: Maciej Strycharz – inspektor ochrony danych osobowych z wieloletnim doświadczeniem w firmach z kapitałem polskim i międzynarodowym oraz podmiotach publicznych, Prezes Zarządu AllSafe, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu administrowania bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Prowadzi audyty zgodności z RODO, wdrożenia dokumentacji oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Przewidywany czas trwania prezentacji RODO wynosi 3-3,5 godziny.Program prezentacji:

a) Jaki jest zakres stosowania RODO?
b) Jakie definicje wprowadza RODO?
c) Jakie są naczelne zasady RODO?
d) Jak legalnie przetwarzać dane osobowe?
e) Jakie są prawa osób, których dane dotyczą?
f) Jakie są podstawowe obowiązki administratora? Jakich błędów nie popełnić by uniknąć naruszeń?
g) Jaką dokumentację należy prowadzić?
h) Czy należy powołać inspektora ochrony danych?
i) Jakie są uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jakie grożą sankcje za nieprzestrzeganie RODO?

2. Zalecenia wynikające z wymogów MC/CEP i RODO. Prowadzenie dokumentacji na stacji kontroli pojazdów w zakresie ochrony danych osobowych w oparciu o zespół kryteriów programu SKP PRO w związku z wprowadzeniem nowych elementów do programu. Czy Stacja Kontroli Pojazdów powinna zachować dotychczasowe formy zbierania danych?

3. Przetwarzanie danych w zakresie oferowania ubezpieczeń komunikacyjnych przez mfind właściciela marki PUNKTA dla pojazdów klientów stacji kontroli pojazdów oraz stacji kontroli pojazdów. Zasady współpracy ze Stacją Kontroli Pojazdów oraz wynikające z niej korzyści, które może osiągnąć Stacja Kontroli Pojazdów i diagności samochodowi w ciągu najbliższych lat. Zawarcie samej umowy z mfind nie wiąże się z żadnymi kosztami. Ubezpieczenie OC dla Stacji Kontroli Pojazdów i zatrudnionych diagnostów samochodowych.

Podczas spotkania zapewniony będzie serwis kawowy i lunch. Każdy uczestnik otrzyma materiały informacyjne oraz stosowny certyfikat potwierdzający udział w seminarium.

Udział w seminarium jest bezpłatny dla jednego przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy tj. prezesa, dyrektora, właściciela, prokurenta, pełnomocnika itp. W przypadku stacji kontroli pojazdów, które mają podpisaną umowę o współpracy z SITK RP Oddział w Krośnie udział w seminarium dla jednej osoby jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej mailem lub faxem we wskazanym terminie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, na które zapisali się jego uczestnicy, bez podania przyczyny.

Z uwagi na warunki lokalowe ilość miejsc jest ograniczona - o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Lp.

Miejsce seminarium

Data:

1

Warszawa - Hotel FORT; ul. Modlińska 310/312

08.10.2019 r.

2

Lublin - Zajazd Gościnny; Konopnica 163D

09.10.2019 r.

3

Rudna Mała k. Rzeszowa - Złoty Pałac; Rudna Mała 165a

10.10.2019 r.

Źródło: Sunrise PHU Grzegorz Krzemieniecki

Udostępnij:

DrukujaE
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również