Efekty walnego zgromadzenia akcjonariuszy Brembo

Brembo © Brembo

Udostępnij:

18 kwietnia odbyło się walne zgromadzenie Akcjonariuszy Brembo w siedzibie głównej w Stezzano, w Bergamo, pod przewodnictwem Alberto Bombassei.

Podczas zgromadzenia zatwierdzono sprawozdanie za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz wypłatę dywidendy brutto w wysokości 0,22 EUR na każdą akcję posiadaną w Dniu dywidendy, z wyłączeniem akcji własnych Spółki. Dywidendy zostaną wypłacone 22 maja 2019 r., ostatni dzień sprzedaży akcji bez dywidendy wypada 20 maja 2019 r. (dzień ogłoszenia: 21 maja 2019 r.).Ogłoszono także plan odkupu i zbycia akcji własnych, zmianę art. 5 Regulaminu - odnowienie przyznania Radzie Dyrektorów uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmianę art. 6 Regulaminu - wprowadzenie mechanizmu tzw. zwiększonego prawa głosu.

Przychody Grupy Brembo za 2018 r. wyniosły 2,640 mln EUR, co oznacza wzrost o 7,2% w porównaniu z rokiem poprzednim (+ 9,6% według podobnego kursu). W 2018 r. odnotowano dalszy rozwój przychodów i EBITDA, który zwiększył się o 4,4% i wyniósł 500,9 mln EUR (19,0% sprzedaży). Skonsolidowane przychody netto spółki Brembo S.p.A. w 2018 r. wzrosły o 6,9% w porównaniu z rokiem poprzednim do 961,7 mln EUR.

Źródło: Brembo

Udostępnij:

Drukuj
aE
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również