Grupa Auto Partner po 2018: rekordowa sprzedaż i zysk grupy

© Auto Partner

Udostępnij:

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych,po 2018 roku odnotowała rekordowy poziom sprzedaży, sięgający 1,2 mld zł (+26% r/r). Zyski EBITDA i EBIT wyniosły odpowiednio 89,6 mln zł (+45% r/r) i 81,0 mln zł (+47% r/r). Grupa wypracowała także rekordowy zysk netto, sięgający 58,6 mln zł (+68% r/r).

W samym IV kwartale 2018 roku Grupa odnotowała wzrost sprzedaży o 22% (do 293,9 mln zł) i ponad trzykrotny wzrost zysku netto do 13,2 mln zł (+224% r/r). Przy tak dynamicznym wzroście skali działania Grupa wypracowała bardzo dobrą rentowność i wzrosty na wszystkich poziomach.Dynamiczny wzrost skali działania Grupa realizuje poprzez regularną dywersyfikację i rozbudowę oferty produktowej oraz rozszerzanie sieci dystrybucji.

Wraz ze wzrostem skali działania Grupa umacnia swoją pozycję zarówno na rodzimym rynku jak i w krajach europejskich. Sprzedaż w Polsce (67-proc. udział w przychodach Grupy) rosła w tempie 16% r/r (do 769,8 mln zł), z kolei sprzedaż eksportowa w tempie 53% r/r (do 385,2 mln zł). Grupa planuje dalszą ekspansję, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej i intensyfikację działalności na wybranych rynkach. Uruchomienie pod koniec 2017 roku spółki zależnej w Czechach, a następnie magazynu w Pradze umożliwiły Grupie szybsze dotarcie do szerszego grona klientów eksportowych. Jednocześnie gros dostaw zagranicznych nadal realizuje spółka Auto Partner SA.

W związku z dynamicznym wzrostem skali działania w styczniu 2019 roku Grupa uruchomiła rozbudowaną (o ponad 11 tys. mkw.) powierzchnię magazynową w Bieruniu. Po jej otwarciu łączna powierzchnia magazynów Grupy wynosi blisko 100 tys. mkw.

Sprzyja nam sytuacja rynkowa, ale rośniemy znacznie szybciej niż rynek, notując dwucyfrowe dynamiki sprzedaży. Regularnie rozbudowujemy ofertę produktową i rozszerzamy sieć dystrybucji, jednocześnie kontrolując koszty. W efekcie w 2018 roku po raz pierwszy nasze przychody ze sprzedaży przekroczyły poziom miliarda złotych, a zysk netto osiągnął rekordowy poziom blisko 59 mln zł. Od lat reinwestujemy wypracowane zyski, które w połączeniu ze środkami z IPO pozyskanymi w 2016 r., przyśpieszyły nasz rozwój – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY 2018

PLN’000

20182017

Zmiana%

4Q 2018

4Q 2017

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

1 154 993

914 858

+26%

293 946

240 085

+22%

Zysk brutto ze sprzedaży

307 023

241 686

+27%

79 381

59 291

+34%

Marża brutto na sprzedaży

26,59

26,42

+0,17 pp.

27,05

24,70

+2,35 pp.

EBITDA

89 638

61 975

+45%

20 919

10 433

+101%

Marża EBITDA

7,76

6,77

+0,99 pp.

7,13

4,35

+2,78 pp.

EBIT

80 972

55 269

+47%

18 601

8 532

+118%

Marża EBIT

7,01

6,04

+0,97 pp.

6,34

3,55

+2,79 pp.

Zysk brutto

74 301

44 116

+68%

17 042

5 458

+212%

Zysk netto

58 642

34 884

+68%

13 170

4 067

+224%

Marża netto

5,08

3,81

1,27 pp.

4,49

1,69

+2,80 pp.

Rynek części samochodowych w Polsce

Rynek automotive w Europie regularnie rośnie, co sprzyja branży części samochodowych. Polski rynek części w 2018 roku rósł w tempie kilku procent. Wraz z rosnącą siłą nabywczą Polaków oraz większymi zakupami firm widoczny jest wzrost liczby rejestrowanych samochodów zarówno używanych jak i nowych. W 2018 roku (wg PZPM) zarejestrowano rekordową liczbę samochodów osobowych oraz dostawczych do 3,5t: 600 708 (+9,8% r/r).

Według prognoz NBP polska gospodarka w 2019 roku będzie się rozwijać na poziomie +4,0%, w 2020 r. +3,7%, a w 2021 r. na poziomie +3,5%. Dodatkowym czynnikiem pozytywnie wpływającym na sprzedaż aut i tym samym części samochodowych mogą być zapowiadane w Polsce propozycje fiskalne, w tym rozszerzenie programu 500+.

Perspektywy rynkowe, w połączeniu z potencjałem Grupy, są obiecujące i zdecydowanie przeważają nad wyzwaniami, takimi jak np. deficyt siły roboczej, z którymi dobrze sobie radzimy. Spodziewamy się dalszych efektów pracy włożonej w umacnianie pozycji rynkowej Auto Partner. Otoczenie rynkowe sprzyja naszej branży. Sektor automotive w Europie rośnie. Wyższe z roku na rok dochody Polaków, bardzo niskie bezrobocie przekładają się na większą siłę nabywczą w Polsce, w tym coraz większe zakupy firm. Rekordowa liczba rejestracji samochodów w 2018 roku oznacza dla nas kolejną możliwość rozwijania sprzedaży części zamiennych – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

Źródło: Auto Partner

Udostępnij:

DrukujaE
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również