Kara 1000 zł za brak rejestracji auta w ciągu 30 dni

tablice rejestracyjne © AC

Udostępnij:

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy, która ukarze nowych właścicieli aut za niezarejestrowanie kupionego samochodu w ciągu 30 dni. Do tej pory za niezarejestrowanie samochodu w tym czasie nie groziły żadne konsekwencje. 

W Sejmie trwają prace nad projektem o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjętym przez Radę Ministrów. Dotyczy on także kierowców, którzy będą mieli 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie świeżo kupionego samochodu. Jeśli nie zrobią tego w podanym terminie, to będą musieli zapłacić 1000 złotych kary. Projekt dotyczyć będzie także posiadaczy pojazdów powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną.Obowiązujący termin będzie liczony od dnia:

1) zakupu nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zakupu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) dopuszczenia przez organ Służby Celno-Skarbowej do obrotu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej;
4) sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innego państwa członkowskiego.

W obecnych przepisach kodeksu drogowego właściciel zarejestrowanego pojazdu ma obowiązek zaledwie zawiadomić w ciągu 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu samochodu. Poinformowanie o tym fakcie często jest ignorowane, ponieważ nie ma przewidzianych sankcji za niedopełnienie tego obowiązku.

Zmiany w polskim kodeksie drogowym są odpowiedzią na zarzuty formalne Komisji Europejskiej dotyczących braku sankcji za niezarejestrowanie importowanego pojazdu i niewyrejestrowanie pojazdu wycofanego z eksploatacji. Zaproponowana sankcja administracyjna jest niższa od obecnie obowiązującej grzywny za niezgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji, która jednak często nie była egzekwowana przez niewydolny system prawny. Zaproponowane przepisy obniżą sankcję z 3000 zł do 1000 zł i wprowadzą równość podmiotów wobec prawa, obejmując sankcją także jednostki organizacyjne i osoby prawne.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij:

Drukuj
aE
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również