KNF zatwierdziła prospekt Auto Partner SA

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Auto Partner SA, jednego z największych na rynku polskim importerów i dystrybutorów części samochodowych. Spółka planuje przeprowadzić ofertę publiczną w I półroczu tego roku.

W ramach oferty planowana jest emisja nowych akcji oraz sprzedaż części akcji istniejących. Środki z emisji nowych akcji Spółka zamierza przeznaczyć na przyśpieszenie rozwoju firmy i realizację strategicznych celów m.in.: zwiększenie skali działania, dalszą dywersyfikację oferty produktowej.

Publikacja prospektu Auto Partner SA planowana jest na 5 maja 2016 roku.

Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Bank Zachodni WBK SA. Doradcą prawnym jest kancelaria Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy, zaś audytorem firma doradcza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

– Cieszymy się z zatwierdzenia naszego prospektu emisyjnego i planujemy niezwłocznie rozpocząć ofertę publiczną. Środki pozyskane z emisji pomogą nam w dalszym zwiększaniu skali działalności, m.in. poprzez rozbudowę sieci dystrybucji, zaplecza magazynowo-logistycznego czy wprowadzanie do oferty kolejnych marek własnych. Mamy jasno sprecyzowaną ścieżkę rozwoju. Rokrocznie odnotowujemy ok. 20-proc. dynamikę sprzedaży. W I kwartale i kwietniu 2016 dynamika ta była znacznie wyższa w wyniku rozwoju Grupy i rozbudowy sieci filii, które zaczynają przynosić zyski po upływie ok. 15 miesięcy od otwarcia. Pierwsze miesiące roku pokazują efekt tych inwestycji. W ostatnich czterech latach uruchomiliśmy 35 nowych filii. Widzimy ogromny potencjał zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku, dlatego rozwijamy sprzedaż w obu tych kierunkach. Obecnie sprzedaż na rodzimym rynku i za granicą realizujemy z magazynów z Polski. Nowoczesne centrum dystrybucyjne w Bieruniu, oddane do użytku w 2014 roku stanowi bazę do dalszego wzrostu zarówno skali działalności Grupy jak i jej rentowności – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

– Systematycznie umacniamy pozycję jednego z czołowych graczy na rozproszonym rynku dystrybucji części samochodowych. Na bazie doświadczeń z 20 lat działalności wypracowaliśmy przewagi konkurencyjne, które budują wartość spółki, między innymi takie jak: szeroką ofertę części samochodowych od topowych dostawców z całego świata, nowoczesną, w pełni zinformatyzowaną infrastrukturę magazynową czy rozbudowaną sieć dystrybucji i wysoki poziom informatyzacji procesów biznesowych – dodaje Aleksander Górecki.