Nowa forma czasowej rejestracji dla przedsiębiorców

profesjonalna rejestracja pojazdu tablica rejestracyjna © GOV

Udostępnij:

Od 11 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wprowadziły one nową formę czasowej rejestracji pojazdów, czyli ich profesjonalną rejestrację. Wraz z nimi wejdą w życie dwa rozporządzenia wykonawcze Ministra Infrastruktury, w tym rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2019 r. poz. 546) określające m.in. wzór blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz profesjonalnych tablic rejestracyjnych.

Profesjonalna rejestracja ma umożliwić firmom przeprowadzenie jazd testowych niezarejestrowanych wcześniej na terytorium RP lub za granicą samochodów, bez konieczności ich rejestracji w urzędzie. Ma to uprościć działalność przedsiębiorców i odciążyć ich od części obowiązków administracyjnych. Dzięki regulacjom będzie można także przez pewien czas legalnie używać tego typu auta w ruchu drogowym.Według nowych przepisów dokumentem zaświadczającym o dopuszczeniu do jazdy testowej pojazdu samochodowego, motoroweru, ciągnika rolniczego lub przyczepy będzie profesjonalny dowód rejestracyjny wraz z zalegalizowanymi profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi. Blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego będzie wypełniany przez starostę oraz podmiot uprawniony.

Dla kogo profesjonalna rejestracja?

Profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi będą mogli posługiwać się przedsiębiorcy z siedzibą lub oddziałem w Polsce (w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą), zajmujący się produkcją, dystrybucją lub badaniami pojazdów, a także jednostki uprawnione (np. Instytut Transportu Samochodowego) lub jednostki badawcze producentów.Jak uzyskać profesjonalny dowód rejestracyjny?

Organem dokonującym profesjonalnej rejestracji pojazdów będzie starosta. Decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów i wydaniu dowodu (czyli blankietu i tablic rejestracyjnych) podejmie on po wniesieniu przez podmiot uprawniony opłaty administracyjnej i ewidencyjnej oraz dołączeniu wymaganych ustawą dokumentów. Rejestracja dokonana w ten sposób będzie obowiązywała przez rok. Uprawione podmioty, oprócz producentów, będą mogły zamówić nie więcej niż 100 blankietów. Opłata za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów wyniesie 100 zł, a za blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego – 10 zł. Starosta – w określonych przypadkach – będzie mógł uchylić decyzję, np. gdy podmiot uprawniony przekazał blankiety i tablice innemu użytkownikowi. Taka decyzja będzie podlegać rygorowi natychmiastowej wykonalności.

© GOV

Obowiązki posiadacza profesjonalnej rejestracji

Profesjonalny dowód rejestracyjny będzie ważny 30 dni od daty wypełnienia. Jeśli zostanie wydany na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta, to blankiet będzie ważny 6 miesięcy (procedury i badania homologacyjne trwają dłużej niż 30 dni). Podmiot uprawniony w ciągu 30 dni od wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu będzie musiał zwrócić staroście blankiety, dowody rejestracyjne oraz tablice rejestracyjne. Jeśli tego nie zrobi będzie miała zastosowanie sankcja w postaci kary pieniężnej. Sankcja będzie obowiązywałą także w przypadku, gdy podmiot uprawniony nie będzie prowadził wykazu pojazdów użytkowanych przez niego w ruchu drogowym w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów.

© GOV

Prowadzenie jazd testowych

Pojazd zarejestrowany na nowych zasadach będzie mógł być prowadzony przez podmiot uprawniony lub jego pracownika, kierowcę zatrudnionego przez producenta na podstawie umowy cywilno-prawnej, a także przez klienta - osobę zainteresowaną zakupem pojazdu, ale w obecności podmiotu uprawnionego albo jego pracownika.

Nowe przepisy pozwolą również na gromadzenie odpowiednich danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz umożliwią skuteczne sprawdzanie uprawnień do profesjonalnej rejestracji pojazdów przez organy kontroli ruchu drogowego.

Źródło: gov

Udostępnij:

DrukujaE
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również