Ogłoszenie wyników finansowych ZF za rok 2020

siedziba ZF © ZF

Udostępnij:

ZF przyspiesza proces zmian i zyskuje dzięki nowym technologiom.

W 2020 roku firma technologiczna ZF nadal koncentrowała się na transformacji w obszarze mobilności. Przykładem może być utworzenie działu ZF Electrified Powertrain Technology Division, integracja firmy Wabco, zajmującej się technologią pojazdów użytkowych, sprzedaż niezależnych rozwiązań programistycznych  oraz uruchomienie nowego centrum oprogramowania.W trudnych ekonomicznie warunkach firma ZF zapewniła sobie znaczące zamówienia klientów w nowych sektorach technologicznych. Potwierdzają one strategię firmy ZF "Next Generation Mobility" i zabezpieczają przyszły wzrost. Jednocześnie pandemia koronawirusa miała wpływ na wyniki firmy ZF w 2020 roku. Sprzedaż grupy w wysokości 32,6 mld euro była o 11 procent niższa niż w roku poprzednim, kiedy to wyniosła 36,5 mld euro. Skorygowany EBIT wyniósł 1,0 mld euro (2019: 1,5 mld euro); skorygowana marża EBIT wyniosła 3,2 procent (2019: 4,1 procent). Zysk netto po opodatkowaniu wyniósł minus 741 mln euro.

– 2020 był rokiem niejednoznacznym. Jednak wspólnie opanowaliśmy kryzys, kontynuowaliśmy transformację firmy i zapewniliśmy sobie znaczące nowe zamówienia w strategicznie ważnych obszarach przyszłych technologii – powiedział  Chief Executive Officer Wolf-Henning Scheider w czwartek na dorocznej konferencji prasowej ZF.

Na początku 2021 roku firma ZF utworzyła nową dywizję Electrified Powertrain Technology Division, która łączy konwencjonalne, hybrydowe i czysto elektryczne technologie napędowe dla samochodów osobowych. Dzięki takiemu podejściu, firma ZF z powodzeniem przeprowadziła transformację w kierunku elektromobilności. – Jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom całą gamę rozwiązań w zakresie elektromobilności z jednego źródła we wszystkich obszarach transportu – powiedział Wolf-Henning Scheider.

Kluczowym elementem oferty produktowej jest falownik jako centralny komponent elektronicznego systemu zasilania. "W tym segmencie chcemy stać się liderem rynku w Europie i czołowym dostawcą na świecie" - podkreślił Scheider. Do końca 2020 roku firma ZF pozyskała zamówienia na elektryczne komponenty układu napędowego o wartości sprzedaży wynoszącej 14 mld euro w ciągu najbliższych kilku lat. Ten pozytywny trend utrzymał się w pierwszych miesiącach 2021 roku dzięki dodatkowym nowym zamówieniom. Wraz z powstaniem nowej dywizji, ZF poprawił również współpracę w obrębie swojej organizacji oraz skraca czas koordynacji i podejmowania decyzji.

Nowa dywizja technologii pojazdów użytkowych staje się wiodącym dostawcą systemów

ZF dąży również do stworzenia ujednoliconej, wydajnej i nastawionej na współpracę organizacji w sektorze pojazdów użytkowych. Firma Wabco, zajmująca się technologią pojazdów użytkowych, zostanie do końca tego roku zintegrowana z istniejącą dywizją ZF Commercial Vehicle Technology. Firma Wabco została przejęta przez ZF 29 maja 2020 r., a jej dane są ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za siedem miesięcy po przejęciu.

Scheider zwraca uwagę na duże postępy w procesie integracji obu firm – Wabco z każdym dniem okazuje się coraz lepiej pasować do naszej organizacji. Rozwinęliśmy pierwsze wspólne projekty i przekształciliśmy je w zamówienia klientów. Ponadto, już teraz widzimy korzyści ze współpracy w zakresie produktów i nowych zamówień, jak również pod względem finansowym.

Oprogramowanie i komputery centralne nowymi obszarami działalności

Długoterminowa strategia ZF zakłada znaczne przyspieszenie rozwoju w obszarach elektroniki, oprogramowania i autonomicznej jazdy. Po raz pierwszy ZF oferuje również oprogramowanie, które klienci mogą nabyć niezależnie od sprzętu. W tym celu firma utworzyła Globalne Centrum Oprogramowania, aby przyspieszyć rozwój rozwiązań programistycznych i przekształcić produkty i usługi oparte na danych w dochodowe modele biznesowe. Ma to duży potencjał, ponieważ udział oprogramowania w pojeździe będzie wzrastał, a coraz więcej komponentów jest wyposażonych w czujniki, które są potencjalnymi źródłami danych. Globalne Centrum Oprogramowania ZF działa zgodnie z najnowocześniejszymi metodami produkcji oprogramowania i niedawno zaprezentowało pakiet oprogramowania pośredniego dla przemysłu motoryzacyjnego, przeznaczony dla wysokowydajnych komputerów centralnych w pojazdach nowej generacji.

Oprócz oprogramowania, dużym zainteresowaniem cieszą się elementy sprzętowe – takie jak modułowy, wysokowydajny komputer ZF ProAI, ponieważ wydajne komputery centralne zastąpią w przyszłych samochodach wiele małych jednostek sterujących. W swojej najnowszej konfiguracji, ZF ProAI wyznacza nowe standardy w zakresie cyfryzacji i łączenia samochodów w sieć. Firma ZF dostarczy kilka milionów jednostek ZF ProAI globalnym producentom samochodów osobowych, jak i użytkowych. – Naszym celem jest zabezpieczenie i umocnienie naszej pozycji w dziedzinie oprogramowania i wysokowydajnych systemów obliczeniowych poprzez kompleksową kampanię cyfryzacji. ZF zamierza być wiodącym dostawcą centralnych jednostek sterujących i produktów programistycznych – powiedział Scheider.

Pozytywny rozwój technologii energetyki wiatrowej

W roku 2020 sukces odniosła dywizja techniki przemysłowej ZF. Dużym zainteresowaniem cieszyły się na przykład produkty działu Wind Power Technology. Sprzedaż w tej jednostce wzrosła czterokrotnie od 2013 roku, z około 230 milionów euro do rekordowego poziomu 1 miliarda euro w ubiegłym roku. Konstrukcja przekładni ZF opiera się na nowym podejściu platformowym, ze znormalizowanymi komponentami oferującymi producentom turbin wiatrowych maksymalną elastyczność. Pozwala to na szybką adaptację do nowych modeli turbin i skraca czas potrzebny do wprowadzenia ich na rynek.

Wyznacznikiem nowych trendów jest strategiczne partnerstwo zawarte niedawno między firmą ZF a duńskim producentem turbin wiatrowych Vestas. Firmy te będą wspólnie opracowywać przekładnie dla nowej, największej na świecie klasy 15-megawatowych turbin wiatrowych do zastosowań morskich. Po raz pierwszy jedna z tych turbin może wytworzyć około 80 gigawatogodzin ekologicznej energii elektrycznej rocznie. Jedna turbina wiatrowa wystarcza do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną około 20 000 europejskich gospodarstw domowych i pozwala zaoszczędzić ponad 38 000 ton CO2. Podkreśla to wkład firmy ZF w rozwój odnawialnych źródeł energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Ambitny cel: neutralność klimatyczna do 2040 roku

Zasady zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem są silnie osadzone w strategii ZF. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju koncentrują się na czterech obszarach: produktach, procesie produkcyjnym, pracownikach i łańcuchu dostaw. "Naszym ambitnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku - dziesięć lat wcześniej niż planowano zgodnie z porozumieniem paryskim", powiedział prezes ZF Scheider. "Chcemy między innymi systematycznie ograniczać naszą emisję CO2, w całym naszym łańcuchu dostaw". W związku z tym firma ZF wprowadziła kryterium zrównoważonego rozwoju, aby zwiększyć świadomość wśród partnerów biznesowych w zakresie swoich oczekiwań dotyczących zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji. Firma ZF przystąpiła również do „Alliance of CEO Climate Leaders” Światowego Forum Ekonomicznego, ponieważ tylko wspólnym wysiłkiem można skutecznie zarządzać ochroną środowiska.

Kluczowe dane: zdecydowana poprawa wyników w drugiej połowie 2020 roku

Przy 32,6 miliarda euro (2019: 36,5 miliarda euro), sprzedaż Grupy ZF w 2020 roku była o 11 procent niższa niż w roku poprzednim. – Po wybuchu pandemii szybko zweryfikowaliśmy wszystkie wydatki – powiedział dyrektor finansowy ZF dr Konstantin Sauer. – Dzięki ścisłej kontroli naszych kosztów i nakładów inwestycyjnych, a także dostosowaniu naszych struktur, udało nam się w drugiej połowie roku znacznie poprawić wynik i przepływy pieniężne. Pomogło w tym ożywienie na rynku. Firma ZF skorzystała również w znacznym stopniu z ożywienia na rynku chińskim, dlatego sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku nawet nieznacznie przekroczyła wartość z poprzedniego roku.

Skorygowany EBIT wyniósł 1 047 mln euro (2019: 1 503 mln euro); skorygowana marża EBIT spadła do 3,2 procent (2019: 4,1 procent). Wolne przepływy pieniężne skorygowane o działania związane z fuzjami i przejęciami wyniosły 994 mln euro (2019: 803 mln euro). Zysk netto po opodatkowaniu w wysokości minus 741 mln euro wynika zasadniczo z rezerw na restrukturyzację i znacznych wydatków wstępnych na przyszłe projekty, które ZF chce realizować pomimo zachowania ścisłej dyscypliny kosztowej.Firma ZF nie rezygnuje również z działalności badawczo-rozwojowej: W roku ubiegłym wskaźnik R&D wzrósł z 7,3 do 7,7 procent w stosunku do roku 2019. Odpowiada to wydatkom na badania i rozwój w wysokości 2,5 mld euro (2019: 2,7 mld euro). Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 1,4 miliarda euro (2019: 1,9 miliarda euro). Wskaźnik inwestycji wyniósł 4,4 procent (2019: 5,2 procent).

ZF zabezpiecza dodatkową płynność

Aby poprawić sytuację finansową, firma ZF zapewniła sobie dodatkową płynność w pierwszej połowie 2020 roku dzięki wykorzystaniu kredytu konsorcjalnego, który został całkowicie spłacony w drugiej połowie roku. Firma uzgodniła również ze swoim konsorcjum bankowym dostosowanie swoich kowenantów finansowych. Po raz pierwszy ZF utworzyła program EMTN (Euro Medium Term Note), który umożliwia szybsze i bardziej elastyczne emitowanie obligacji. W ramach tego programu firma ZF wyemitowała już jesienią 2020 roku obligacje o łącznej wartości 2 mld euro. – Rynek kapitałowy i nasi inwestorzy doceniali wszystkie te działania – powiedział Sauer. – Podkreśla to ich zaufanie do stabilności finansowej ZF nawet w trudnych czasach.

Zmieniająca się struktura personelu w Grupie

Skupienie się firmy na przyszłościowych technologiach, będzie wymagało od pracowników ZF nowych umiejętności i kwalifikacji. Aby przybliżyć pracownikom nowe technologie, ZF organizuje obecnie największy w swojej historii program szkoleniowy  „E-Cademy”. Jest to program dotyczący elektromobilności, który wspiera pracowników w radzeniu sobie ze zmianami technologicznymi, a kompleksowe moduły szkoleniowe mają umożliwić pracownikom uzyskanie konkretnych kwalifikacji dla przyszłych profili zawodowych.

Jednocześnie firma ZF stopniowo dostosowuje swoje moce produkcyjne do niższego poziomu produkcji pojazdów na światowych rynkach w nadchodzących latach. Na przykład w Niemczech prawie 2 000 pracowników przyjęło odprawy i oferty przejścia na emeryturę. W ubiegłym roku firma ZF zmniejszyła ogólną liczbę miejsc pracy na całym świecie o 6 450. Dodatkowe miejsca pracy utworzono w obszarach elektromobilności, jazdy autonomicznej i rozwoju oprogramowania. Na dzień 31 grudnia 2020 roku firma ZF zatrudniała na całym świecie 153 522 pracowników (2019: 147 797). Wzrost ten wynika z około 12 000 pracowników Wabco, którzy dołączyli do firmy pod koniec maja.

Stabilna perspektywa na rok 2021

Biorąc pod uwagę długoterminową strategię, ekspansję w przyszłościowych obszarach technologicznych, a także zawarte w ubiegłym roku zamówienia, firma ZF z ufnością patrzy w przyszłość. Biorąc pod uwagę spodziewane dalsze ożywienie światowej gospodarki oraz aktualne szacunki dla poszczególnych dywizji, ZF spodziewa się, że w tym roku wygeneruje sprzedaż w wysokości od 37 do 39 miliardów euro. ZF oczekuje skorygowanej marży EBIT w przedziale od 4,5 do 5,5 procent; skorygowane wolne przepływy pieniężne mają wynieść od 0,8 do 1,2 miliarda euro. Nie można wykluczyć, że na prognozę będą miały wpływ czynniki wynikające z pandemii Covid-19 i związanych z nią lockdownów. Obecnie, wyzwaniem są niedobory dostaw półprzewodników, które mają wpływ na całą branżę, w tym na ZF. Na tym etapie nie można jednak jeszcze ocenić ich wpływu na cały rok 2021.

Zestawienie kluczowych danych

  2020   2019
Sprzedaż Grupy ZF 32,6 mld €      36,5 mld €
Liczba pracowników 153 522      147 797
EBIT (skorygowany) 1,047 mld €      1,5 mld €
Marża EBIT (skorygowana) 3,2%      4,1%
Wynik netto po opodatkowaniu -741 mln €    400 mln €
Inwestycje w R&D   2,5 mld €      2,7 mld €
Inwestycje w środki trwałe 1,4 mld €      1,9 mld €
Wskaźnik kapitału własnego 12,1%      22,0%
Wolne przepływy pieniężne (skorygowane)   994 mln €      803 mln €
Sprzedaż w Europie 14,8 mld €      16,7 mld €
– w tym w Niemczech   6,4 mld €       7,1 mld €
Sprzedaż w Ameryce Północnej 8,6 mld €      10,4 mld €
– w tym w Stanach Zjednoczonych 7,3 mld €       8,8 mld €
Sprzedaż w Ameryce Południowej 752 mln €      1,1 mld €
Sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku 8,1 mld €      7,8 mld €
– w tym w Chinach 6,4 mld €       5,8 mld €
Sprzedaż w Afryce 315 mln €      469 mln €

 
Źródło: ZF

Udostępnij:

DrukujaE
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również