Pomoc prawna dla serwisów wewnątrz sieci Q Service Castrol

paragraf © Inter Cars

Udostępnij:

Prowadzenie własnego biznesu wymaga od przedsiębiorcy wielozadaniowości i umiejętności odnalezienia się na wielu płaszczyznach. Znajomość przepisów prawa i wykorzystanie ich do obrony przed nieuczciwymi osobami, to jedno z największych wyzwań. Włodarze sieci Q Service Castrol doskonale zdają sobie z tego sprawę i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli warsztatów, oferują im konsultację i pomoc prawną.

Bardzo dobrze znamy problemy z jakimi na co dzień boryka się przedsiębiorca prowadzący warsztat samochodowy. Mnogość zagrożeń takich jak nierzetelni kontrahenci, nieterminowi płatnicy czy też nieuczciwi klienci może przyprawić o ból głowy i skutecznie zniechęcić do prowadzenia biznesu. Jako partner naszych serwisów, chcemy odciążyć ich, oferując profesjonalną pomoc prawną i pozwolić im spokojnie rozwijać ich warsztaty – mówi Marta Ciesielska, Kierownik Działu Sieci Serwisowych Inter Cars.Warsztaty należące do sieci Q Service Castrol uzyskują nieodpłatną opiekę prawną w zakresie:

  • obowiązków przedsiębiorcy względem klienta serwisu samochodowego w zakresie zgłaszanych przez niego roszczeń reklamacyjnych i gwarancyjnych oraz rękojmi za wady, a także przysługujących mu uprawnień do żądania naprawy i wymiany towaru na nowy oraz odstąpienia od umowy;
  • odpowiedzialności względem klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi oraz obowiązku naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody;
  • spraw wynikłych ze stosunku pracy – przede wszystkim zawierania i rozwiązywania umów o pracę, czasu pracy, urlopów, pracy w godzinach nadliczbowych, świadectw pracy, odpowiedzialności materialnej pracowników, a także zatrudniania pracowników na innej podstawie niż umowa o pracę (umowa zlecenia, umowa o dzieło lub działalność gospodarcza);
  • spraw związanych z bieżącą działalnością, m. in. zawieraniem umów i kontraktów handlowych, założeniem, rejestracją i zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji;
  • windykacji należności w przypadku niedokonania przez klienta zapłaty za towar bądź wykonaną usługę w ustalonym terminie, w szczególności wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia, negocjacji spłaty powstałego zadłużenia i rozłożenia go na raty (windykacja przedsądowa), a także sądowej drogi dochodzenia roszczeń i postępowania egzekucyjnego przed komornikiem.

W celu uzyskania porady prawnej należy wysłać wiadomość na adres porady.prawne@intercars.eu opisując problem, a także podając swój numer telefonu.

Każdy warsztat należący do sieci Q Service Castrol, który zgłosi się z prośbą o pomoc, dostanie potwierdzenie dostarczenie wiadomości oraz informację o terminie udzielenia porady. Jeżeli zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych informacji, przedstawiciele sieci skontaktują się z dany warsztatem drogą mailową lub telefonicznie. Niezwłocznie po zapoznaniu się z problemem i jego przeanalizowaniu, klient otrzyma wiadomość zwrotną, zawierającą odpowiedź na postawione przez niego pytania. Więcej informacji uzyskać można u Menadżera Sieci danego regionu.Źródło: Inter Cars

Udostępnij:

DrukujaE
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również