Suzanne Heywood pełni obowiązki dyrektora generalnego w CNH Industrial

CNH Industrial logo © CNH

Udostępnij:

Zarząd CNH Industrial poinformował, że 23 marca 2020 roku powołał Suzanne Heywood — pełniącą stanowisko prezes Zarządu — na pełniącą obowiązki dyrektora generalnego. Stanęła ona na czele przedsiębiorstwa w tym bezprecedensowym okresie do czasu mianowania nowego stałego dyrektora generalnego, który będzie wyłoniony w procesie wnikliwych poszukiwań. 

Zarząd podjął jednomyślną decyzję i przyjął rezygnację Hubertusa Mühlhäusera ze stanowiska dyrektora generalnego, który opuścił Grupę ze skutkiem natychmiastowym. Zarząd pragnie podziękować panu Mühlhäuserowi za jego pełne poświęcenia przywództwo, pracę i wsparcie, jakie zapewniał w trakcie swojej kadencji.Suzanne Heywood, która jest również dyrektor zarządzającą Exor, największego akcjonariusza CNH Industrial, zajmuje stanowisko prezes CNH Industrial od lipca 2018 r. Przed przejściem do Exor była starszym partnerem w McKinsey & Company, gdzie kierowała działalnością firmy w zakresie projektowania organizacji globalnych. Jeszcze wcześniej pracowała w brytyjskim Ministerstwie Skarbu. Suzanne Heywood jest również członkiem Zarządu The Economist i dyrektorem niewykonawczym w Chanel. W podwójnej roli będzie przewodniczyć Globalnemu Komitetowi Wykonawczemu Grupy, zapewniając przedsiębiorstwu przywództwo w nadchodzących miesiącach.

Obradujący pod jej kierownictwem Zarząd jednomyślnie podjął też decyzję o powołaniu Oddone Incisy na stanowisko dyrektora finansowego (obecnie jest on również prezesem ds. usług finansowych). Oddone Incisa rozpoczął karierę w Grupie Fiat w 1997 r. od pracy w Fiat Bank w Niemczech, a w 2001 r. został dyrektorem finansowym Banco Fiat w Brazylii. W 2003 r. został mianowany szefem Działu Planowania i Analiz Finansowych w Fidis Retail i FGA Capital we Włoszech, a w 2008 r. objął stanowisko dyrektora finansowego spółki CNH Capital z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W latach 2011–2013 Oddone Incisa zajmował stanowisko prezesa zarządu i dyrektora generalnego FGA Capital (obecnie FCA Bank).

Oddone Incisa przejmuje stanowisko po Maxie Chiara, ustępującym dyrektorze ds. finansowych i zrównoważonego rozwoju, który będzie nadal wspierał nowego dyrektora finansowego w okresie przejściowym w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Następnie Max Chiara opuści CNH Industrial, aby objąć nowe stanowisko. 

Max był lojalnym i cenionym współpracownikiem przez całe 13 lat pracy w Grupie. Życzymy mu wszystkiego najlepszego w przyszłych przedsięwzięciach – powiedziała Suzanne Heywood.

Zarząd potwierdził również, że w dalszym ciągu stanowczo popiera strategię „Transform 2 Win” Grupy, opracowaną pod przewodnictwem Hubertusa Mühlhäusera, w tym wydzielenie aktywów „On‑Highway” CNH Industrial (pojazdy użytkowe i zespoły napędowe), które będą notowane obok aktywów „Off‑Highway” grupy (maszyny rolnicze i budowlane oraz pojazdy specjalne). Powstałe w wyniku tego dwa odrębne, wiodące w skali światowej przedsiębiorstwa skoncentrują się na tworzeniu wartości w swoich obszarach działalności.Zarząd podkreślił, że stabilne finanse Grupy pozostają jednym z jej kluczowych atutów, podobnie jak miało to miejsce w przeszłości, kiedy z powodzeniem przetrwała ona burzliwe okresy i zmiany. Grupa ogłosi swoje wyniki za pierwszy kwartał zgodnie z planem, 6 maja 2020 r., mając na uwadze wszelkie sugestie organów regulacyjnych, dotyczące najlepszych praktyk w zakresie sprawozdawczości finansowej podczas sytuacji nadzwyczajnej związanej z COVID‑19.

Suzanne Heywood stwierdziła – Zarząd i wszystkich naszych liderów jednoczy determinacja w dążeniu do tego, aby CNH Industrial nie tylko przetrwała wyzwania, które czekają ją w nadchodzących dniach, tygodniach i miesiącach, ale stała się dzięki nim silniejsza. Przede wszystkim kieruję podziękowania do naszych wyjątkowych pracowników, którzy wykorzystują w tym celu swoje wybitne umiejętności, mocne strony i know‑how, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Oczywiste jest też, że ich zdrowie i bezpieczeństwo będą naszym priorytetem w okresie wypełnionym wspólną pracą w oczekiwaniu na powrót sytuacji do normy.

Źródło: CNH Industrial

Udostępnij:

DrukujaE
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również