UFI Filters walczy z handlem podrobionymi częściami

UFI Filters części oryginalne © UFI Filters

Udostępnij:

UFI Filters walczy z handlem podrobionymi częściami zamiennymi w obrocie tradycyjnym i na rynku e-commerce. Dzięki zarejestrowaniu swoich marek, zgłaszaniu międzynarodowych patentów, jak również wdrażaniu opatentowanych technologii, w ciągu ostatnich dwóch lat firma zapobiegła sprzedaży nielegalnych towarów o potencjalnej wartości niemal 5 milionów euro.

Ten wysoki wynik jest rezultatem działań z zakresu ochrony marki i produktu prowadzonych przez dział prawny i dział własności intelektualnej UFI Filters. We współpracy z CONVEY, spółką z Turynu specjalizującą się w kontroli w Internecie i w ochronie marek, firma była w stanie zablokować niemal 2,5 miliona nielegalnych transakcji.Wykryto, zgłoszono i wyeliminowano ze sprzedaży 6.125 produktów z 19 różnych rynków internetowych. Całkowite usunięcie z platform e-commerce znacząco zmniejszyło liczbę podrobionych produktów na rynku aftermarket, które były tylko imitacjami oryginalnych części zamiennych produkowanych przez UFI.

UFI Filters prowadzi również działania prewencyjne mające na celu wykluczenie możliwości dystrybucji podrobionych produktów na rynku części oryginalnych. Polegają one na publikowaniu ogłoszeń handlowych przede wszystkim na platformach e-commerce w Turcji i Chinach, ale również w wielu innych krajach na całym świecie. W ten sposób firma chroni rynek produktów oryginalnych, a także klientów rynku wtórnego i konsumentów.

Od roku 1972 UFI Filters podejmuje kroki służące ochronie produktów i znaków towarowych poprzez rejestrowanie patentów i marek na wiodących światowych rynkach, a także poprzez ochronę celną, zgłaszając zasoby własności intelektualnej Grupy w organach celnych poszczególnych krajów. Dotychczas firma zarejestrowała 233 patentów i wzorów użytkowych. To punkt wyjścia do bliskiej współpracy z CONVEY w zakresie kontroli w Internecie i ochrony produktów na największych platformach e-commerce.

W przypadku tradycyjnych kanałów sprzedaży, UFI Filters oferuje szkolenia dla pracowników sieci dystrybucyjnych w zakresie odróżniania produktów oryginalnych od podrobionych. Wiedza ta jest szczególnie istotna przy częściach najczęściej kopiowanych na rynku, takich jak serie "H2O", "ONE" i filtry o wysokiej zdolności separacji wody, które wykorzystują technologię opracowaną przez UFI.

Działania podjęte przez UFI Filters przeciwko nielegalnemu posługiwaniu się jej markami i łamaniu praw patentowych zostały dodatkowo wzmocnione poprzez stosowanie etykietek na opakowaniach produktów oferowanych na rynkach wysokiego ryzyka, takich jak Daleki Wschód. Oryginalne naklejki z kodem QR drukowane są specjalną techniką utrudniającą kopiowanie. Wkrótce zostaną one również wprowadzone na rynek europejski.Źródło: UFI Filters

Udostępnij:

DrukujaE
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również