Usuwanie oleju ze sprężarki

© Nissens

Udostępnij:

Konstrukcje sprężarek układu klimatyzacji mogą być różne. Z punktu widzenia układu smarowania najważniejszą różnicą jest wyposażenie sprężarki w korek olejowy. Dla sprężarek z korkiem przewidziano inną procedurę opróżniania
z oleju niż dla sprężarek bez korka.

Prezentujemy metody opróżniania sprężarek z oleju w zależności od ich konstrukcji.Sprężarka z korkiem olejowym

 • umieścić naczynie z podziałką poniżej korka olejowego, a następnie usunąć korek,
 • odczekać do momentu spłynięcia oleju ze sprężarki,
 • obrócić wałem sprężarki zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu dokładniejszego opróżnienia jej z oleju,
 • jeżeli olej już nie wypływa, obrócić dodatkowo ok. 10 razy wałem w celu upewnienia się, że więcej oleju już nie wypłynie ze sprężarki.


Sprężarka bez korka olejowego

 • zdjąć pokrywy zabezpieczające króćce dolotowe oraz wylotowe sprężarki,
 • umieścić naczynie z podziałką poniżej króćców,
 • przechylić odpowiednio sprężarkę oraz wylać olej przez wlot lub wylot,
 • obrócić wałem sprężarki zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu dokładniejszego opróżnienia jej z oleju,
 • jeżeli olej już nie wypływa, obrócić dodatkowo ok. 10 razy wałem w celu upewnienia się, że więcej oleju już nie wypłynie ze sprężarki.

Uwaga! Nie jest możliwe całkowite opróżnienie sprężarki z oleju przez króćce. Ze względu na konstrukcję wewnętrzną sprężarek oraz lepkość oleju pozostanie w nich zawsze około 10–20% objętości środka smarnego.

Wlewanie oleju do sprężarki nieposiadającej korka spustowego

 • należy zwrócić uwagę na właściwy typ i lepkość oleju wlewanego do sprężarki (w katalogach i instrukcji sprężarki podany jest rodzaj wymaganego oleju i jego zalecana ilość w układzie),
 • sprężarki Nissens są fabrycznie zalewane olejem typu PAG – jeżeli według danych producenta auta w układzie A/C ma być taka sama ilość oleju, jaka zalana jest fabrycznie dla sprężarki Nissens, oleju nie należy dolewać do sprężarki,
 • olej należy wlewać króćcem dolotowym sprężarki (ssanie), gdyż ma on na ogół ma większą średnicę niż króciec wylotowy (tłoczenie),
 • jeżeli króćce mają tę samą średnicę, powinny być oznaczone jako S (ang. suction – ssanie) lub D (ang. discharge – wypływ, tłoczenie). Oznaczenie to może być umieszczone na zaślepkach króćców lub na korpusie sprężarki pod króćcami (ilustracja).

Na podstawie informacji firmy Nissens

Udostępnij:

DrukujaE
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również