VI Kongres Ekspertów Samochodowych już w maju

© SITK

Udostępnij:

W dniu 25 maja 2019 roku na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu odbędzie się VI Kongres Ekspertów Samochodowych.

Kongres jest narzędziem mającym znaczący wpływ na kształtowanie rozwoju sektora motoryzacyjnego w Polsce. Przemysł motoryzacyjny to dziedzina mocno zaawansowana technologicznie i wymaga dostępu do aktualnej wiedzy pozyskiwanej od producentów innowacyjnych technologii. Kongres to przede wszystkim połączenie nauki i techniki w jednym miejscu, z czego z powodzeniem mogą korzystać właściciele i kadra kierownicza przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej.Podczas kongresu omawiane są również wprowadzane regulacje formalno-prawne rynku motoryzacyjnego prezentowane m.in. przez Urząd Dozoru Technicznego, Inspekcję Transportu Drogowego, Transportowy Dozór Techniczny oraz Instytut Transportu Samochodowego. Kongres jest idealnym miejscem do prezentacji nowych i innowacyjnych rozwiązań/produktów/urządzeń/technologii do branży motoryzacyjnej o zasięgu ogólnokrajowym. Organizowane przedsięwzięcie jest oknem na świat dla przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej.

Organizatorami VI Kongresu Ekspertów Samochodowych są Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki oraz Krajowa Sekcja Samochodowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP).

Galeria zdjęć i sprawozdanie z V Kongresu Ekspertów Samochodowych zamieszczone są na stronie internetowej www.mechatronikasamochodowa.eu.Źródło: SITK RP

Udostępnij:

DrukujaE
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również