Volkswagen Poznań wytycza kolejne cele w dążeniu do neutralnej produkcji

volkswagen fabryka © Volkswagen

Udostępnij:

Volkswagen Poznań w ślad za misją koncernu Volkswagen konsekwentnie realizuje ambitne cele na rzecz środowiska strategii GoToZero. Do 2050 roku Volkswagen Poznań zamierza stać się przedsiębiorstwem neutralnym z punktu widzenia bilansu dwutlenku węgla. Oznacza to, że Volkswagen Poznań przyjmuje wyzwanie dla osiągnięcia światowego kompromisu ograniczenia zmian klimatu i globalnego ocieplenia do poziomu nieprzekraczającego 2 stopni Celsjusza, ogłoszonego podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych.   

Dodatkowo spółka stawia sobie cele pośrednie takie jak zmniejszenie zużycia energii i wody, emisji dwutlenku węgla i lotnych związków organicznych oraz redukcję ilości wytworzonych odpadów o 50 % w przeliczeniu na każdy wyprodukowany samochód do 2025 rokuJens Ocksen, Prezes Zarządu Volkswagen Poznań – O tym, że mamy obecnie do czynienia z niezwykle szybko postępującymi zmianami klimatycznymi nie trzeba nikogo przekonywać. Chcąc zapewnić naszym dzieciom i wnukom możliwość życia na tej planecie, już dziś musimy działać, gdyż z konsekwencjami naszych decyzji przyjdzie mierzyć się następnym pokoleniom. Volkswagen Poznań jako przedsiębiorstwo produkcyjne przykłada bardzo dużą wagę do polityki zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska – wiemy, że by móc w 2050 r. osiągnąć całkowitą neutralność pod względem CO2 musimy co roku podejmować szereg inicjatyw przybliżających nas w tym kierunku i konsekwentnie to robimy.

Zero CO₂

Troska i poczucie odpowiedzialności spółki za wpływ na środowisko naturalne przekłada się na konkretne działania Począwszy od 2018 roku energia elektryczna niezbędna do produkcji samochodów, a od 2019 także komponentów, wytwarzana jest w elektrowniach wodnych i wiatrowych znajdujących się na terenie Polski, co potwierdzają posiadane i rejestrowane przez Urząd Regulacji Energetyki certyfikaty.

Jak komentuje Dietmar Mnich, Dyrektor Zakładu w Poznaniu – Sam zakład w Poznaniu zużywa rocznie blisko 120 tys. MWh energii elektrycznej. Tylko dzięki zakupowi 100% energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych zmniejszamy emisje CO₂ do powietrza o ponad 80%. Ta decyzja to ważny i odpowiedzialny krok w kierunku przedsiębiorstwa neutralnego z punktu widzenia bilansu dwutlenku węgla.

Spółka inwestuje także w nowoczesne technologie i optymalizuje istniejące procesy produkcyjne. Katarzyna Nowojewska, Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Środowiska – Każdego roku realizujemy dziesiątki inwestycji i optymalizacji, dzięki którym konsekwentnie poprawiamy nasz bilans środowiskowy i zwiększamy efektywność energetyczną. Odzyskiwanie ciepła z procesów produkcyjnych, przebudowa centrali wentylacyjnych, tak by ich pracą dało się elastycznie sterować w okresach przestojów i przerw to tylko niektóre z już wdrożonych rozwiązań. Tylko dzięki wykorzystaniu innowacyjnego modułu rekuperacji ciepła na odlewni odzyskujemy energię, którą dalej ogrzewanych jest 30 budynków mieszkalnych oraz szpital im. H. Cegielskiego na poznańskiej Wildzie.

© Volkswagen

W ciągu minionych dwóch lat pracownicy Volkswagen Poznań posadzili w pobliżu fabryk w Poznaniu i we Wrześni blisko 50 000 drzew. Tylko w tym roku 150 wolontariuszy, pracowników Volkswagen Poznań posadziło 15 tysięcy sadzonek w sąsiadującym z fabryką Craftera we Wrześni nadleśnictwie Czerniejewo. W 2017 roku, obszar Wrześni i nadleśnictwa Czerniejewo dotknęła nawałnica, która zniszczyła całkowicie blisko 650 ha lasów. Zalesiony teren ma powierzchnię 2ha. Wśród posadzonych drzew są dęby szypułkowe, lipy, graby, czereśnie ptasie oraz szybko rosnące sosny. Monika Hajbowicz Kierownik Działu Ochrony Środowiska w Volkswagen Poznań. – W wyniku nawałnicy w 2017 roku krajobraz wokół Wrześni zmienił się nie do poznania. Od blisko 5 lat jesteśmy we Wrześni i nie wyobrażamy sobie, aby tak ważne akcje miały się odbyć bez naszego udziału. Z nadleśnictwem kreślimy już plany na kolejne lata. Nasadzenia kontynuowane są również w okolicach fabryki w Poznaniu we współpracy z Lasami Państwowymi.

Monika Hajbowicz Kierownik Działu Ochrony Środowiska – To zadanie na wiele lat, zaczynamy już dzisiaj od wyeliminowania jednorazowych opakowań plastikowych z zakładowych kantyn oraz ograniczenia możliwości zamawiania napojów w plastikowych butelkach. Ten prosty ruch – zastąpienie plastiku szkłem – pozwoli na zredukowanie o około 5000 butelek plastikowych miesięcznie co daje 60 000 butelek rocznie. To samo dotyczy jednorazowych opakowań wykorzystywanych w transporcie części. Wprowadzone w ostatnim czasie działania pozwoliły zredukować ich użycie o blisko 15% na każdy wyprodukowany samochód. To odpowiada w skali roku powierzchni 124 boisk piłkarskich.Circular economy - 700 litrów wody mniej na każde wyprodukowane auto

Dzięki nowoczesnym metodom odzyskiwania wody w fabryce w Poznaniu udało się obniżyć zużycie na każde wyprodukowane auto o 700 litrów (w porównaniu do roku 2010). Zrealizowaliśmy to dzięki zastosowaniu zamkniętych obiegów wody w kabinie zraszania na montażu i w obszarze lakierni, wykorzystaniu technologii osmozy, a także dzięki innym usprawnieniom, jak na przykład montażowi baterii czasowych w umywalkach w toaletach i pomieszczeniach socjalnych.

Bioróżnorodność – Lawenda i ule w zakładzie we Wrześni

W ramach realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Volkswagen Poznań już od 2018 wspiera bioróżnorodność poprzez opiekę nad 25 rodzinami pszczół. Ule znajdują się na terenie fabryki we Wrześni, a pozyskany w ten sposób miód dostępny jest w zakładowej kantynie. Dla zapewnienia pszczołom dobrych warunków, część terenów zielonych obsadzono krzewami lawendy.

Źródło: Volkswagen

Udostępnij:

DrukujaE
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również