Nie bez znaczenia są również czasowe zwolnienia podatkowe dla inwestorów, którzy stawiają nowe zakłady w strefach ekonomicznych.

Głównym zagrożeniem dla dalszego dynamicznego rozwoju branży jest natomiast silne uzależnienie polskich dostawców od koncernów motoryzacyjnych oraz sytuacji makroekonomicznej. To właśnie dynamika sprzedaży nowych samochodów na światowych rynkach limituje zapotrzebowanie na produkcję nowych pojazdów i w efekcie – części i komponentów. Kolejny ważny czynnik to problemy na rynku pracy, czyli brak ludzi do pracy, głównie na stanowiskach produkcyjnych, oraz rosnące oczekiwania płacowe.