HP.CNG to pierwszy produkowany w Polsce filtr koalescencyjny przeznaczony do samochodowych instalacji CNG. Aluminiowa obudowa o wysokiej wytrzymałości i unikalny element filtrujący o efektywności na poziomie 99,97% dla cząstek od 4 µm sprawiają, że filtr HP.CNG jest idealnym wyborem do najbardziej wymagających zastosowań.

Zastosowany materiał filtracyjny separuje z gazu frakcje wody i oleju. Skroplony olej i woda migrują na dno filtra i zbieraja się w odstojniku. Dodatkowo filtr jest wyposażony w śrubę spustową, która służy do usuwania zebranego kondensatu. Filtr posiada europejską homologację.

CZAJA FILTERS
ul. Hutnicza 4, 44-310 Radlin
tel./faks: +48 32 457 12 67
e-mail: filter@zwmczaja.pl
www.zwmczaja.pl