Szczegółowo dopracowany proces profesjonalnej regeneracji gwarantuje parametry pracy odpowiadające nowym częściom zamiennym przy jednoczesnej ogromnej oszczędności dla klientów. Podczas procesu regeneracji wszystkie elementy składowe amortyzatora podlegające zużyciu zostają wymienione na nowe. Każda część przed sprzedażą podlega szczegółowej kontroli pod względem szczelności i sprawności.

Więcej informacji: www.limak-airsuspension.pl, www.regeneracja-airmatic.pl.

Źródło: Limak