Urządzenie zostało zaprojektowane przez firmę Hartridge dla warsztatów i specjalistów technicznych, jak również zakładów nie specjalizujących się w naprawach systemów paliwowych Diesla. Niesprawność jednego wtryskiwacza powoduje nieprawidłowe działanie całego układu wtryskowego. W ogromnej większości przypadków po stwierdzeniu usterek w układzie wtryskowym, ze względu na brak wiedzy i wyposażenia warsztat nie podejmuje dalszego trudu, aby określić który wtryskiwacz jest uszkodzony. Po prostu do naprawy trafiają wszystkie wtryskiwacze zamontowane w samochodzie, nawet te które nie wymagają naprawy.

Tester YDT-35 umożliwia mechanikom diagnostykę wadliwych wtryskiwaczy Common Rail oraz stanowi uzupełnienie istniejących rozwiązań diagnostycznych Delphi dla pojazdów z wtryskiwaczami Common Rail. Łączy w sobie test elektrycznych i mechanicznych parametrów wtryskiwaczy wraz z wizualną oceną rozproszenia strugi paliwa, aby ustalić, który z wtryskiwaczy wymaga dalszej naprawy - wszystko w czasie krótszym niż 5 minut. Urządzenie posiada niezwykle prosty interfejs użytkownika, dzięki czemu jest łatwe i intuicyjne w obsłudze.

Przy pomocy urządzenia YDT-35 możliwe jest:

  • Testowanie wszystkich wtryskiwaczy Diesla Common Rail głównych producentów:
  • Wtryskiwaczy elektromagnetycznych firm Delphi, Denso, Siemens VDO oraz Bosch.
  • Piezo-elektrycznych wtryskiwaczy firm Denso, Bosch oraz Siemens VDO.
  • Wtryskiwaczy w samochodach ciężarowych (opcjonalnie) Bosch CRIN oraz Denso.
  • Testy elektryczne wtryskiwaczy pod kątem oporności, induktancji, kapacytancji oraz pojemności.
  • Wizualna ocena rozproszenia strugi paliwa.
  • Statyczny i dynamiczny pomiar przelewu paliwa.


Wysyłanie do naprawy jedynie uszkodzonych wtryskiwaczy zwiększy efektywność i dochodowość warsztatów. Spowoduje również rozszerzenie świadczenia zakresu usług o naprawę i diagnostykę systemów paliwowych Diesla.

Zobaczmy jak szybko i łatwo można użyć urządzenie YDT-35:

1) Przygotowanie urządzenia do testu jest proste. Sprawdź, czy urządzenie stoi stabilnie na podłożu. Następnie przygotuj płyn do kalibracji zgodny z normą ISO 4113. W ofercie firmy Delphi jest to płyn HAD400. Za pomocą lejka wlej płyn do poziomu widocznego na wskaźniku. Płynem wypełnij również komorę wtryskową tak, aby nie pozostało w niej żadne powietrze. Podepnij urządzenie do sprężonego powietrza o ciśnieniu od 5 do 10 barów oraz do sieci elektrycznej.

2) W przypadku urządzeń testowych czystość jest najważniejsza, dlatego przed użyciem wtryskiwacza sprawdź czystość dyszy. Przeczyść wtryskiwacz przy pomocy myjki ultradźwiękowej lub miękkiej szczotki drucianej, ale omiń sam koniec dyszy.

3) Umieść wtryskiwacz w uniwersalnym uchwycie. Ustaw go w jednej linii z otworem komory wtryskowej i dokręć wtryskiwacz. Podepnij przewód giętki wysokiego ciśnienia i dokręć nakrętkę mocującą właściwym momentem. Do wtryskiwacza podepnij zasilanie elektryczne. Opcjonalnie można zamocować urządzenie do pomiaru przelewów powrotnych, które jest dostępne w sprzedaży oddzielnie. Podepnij przewód przelewów powrotnych. Adaptery służą do podłączenia różnych rodzajów wtryskiwaczy.

4) Urządzenie jest teraz gotowe do przeprowadzenia testu wtryskiwacza. Naciśnij przycisk rozpoczynający test i wybierz odpowiedni rodzaj wtryskiwacza. Test nie rozpocznie się, jeśli zostanie wybrany nieprawidłowy rodzaj wtryskiwacza. Ponownie naciśnij przycisk startowy, urządzenie rozpocznie test elektrycznych parametrów wtryskiwacza. Wyniki wyświetlające się na ekranie wskazują, czy wtryskiwacz spełnia zadane parametry.

5) Jeśli wtryskiwacz nie przeszedł pomyślnie testu, nie może być regenerowany i musi zostać wymieniony. Jeśli test zakończył się pomyślnie, naciśnij przycisk stop i przejdź do testu rozpylania strugi paliwa. Rozpocznie się test wtrysku paliwa. Zamknij pokrywę ochronną i rozpocznij test. Ustaw ciśnienie na 600-700 barów, aby upewnić się, że w przewodzie przelewów powrotnych nie ma powietrza, i pozwól wtryskiwaczowi pracować przez 1 minutę. Maksymalne ciśnienie podczas testu zależy od ciśnienia powietrza zasilającego. Przeprowadź wizualną kontrolę rozpylanej strugi paliwa w komorze wtryskowej. Sprawdź, czy z każdego otworu dyszy rozpylanie jest równomierne. Przeprowadź ten test przez 30-60 sekund i zapisz pomiary przelewów powrotnych odczytane ze skali urządzenia do pomiaru przelewów powrotnych. Powtórz te czynności dla wszystkich wtryskiwaczy.

6) Po uzyskaniu wszystkich wyników, możesz stwierdzić, który wtryskiwacz wymaga naprawy lub wymiany.

I to by było na tyle – zadanie wykonane!

Aby dowiedzieć się więcej o YDT-35, obejrzyj film instruktażowy na kanale YouTube:

Delphi Poland S.A.
Stefana Batorego 8
05-870 Błonie, Pass
www.delphiautoparts.com/pl