Z taśm montażowych zjechało 689,7 tys. pojazdów samochodowych, a wartość produkcji sprzedanej firm z przemysłu motoryzacyjnego wyniosła 148,5 mld zł, tj. o 7,2% więcej niż w ubiegłym roku.

Wzrost rejestracji w segmencie samochodów osobowych

W IV kwartale 2017 r. zarejestrowano w Polsce 130,9 tys. nowych samochodów osobowych tj. o 17,7 tys. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ogółem w całym 2017 r. liczba rejestracji wzrosła o 16,9% i wyniosła 486,4 tys. nowych samochodów osobowych. W stosunku do 2016 r. można zauważyć wzrost aktywności wśród klientów instytucjonalnych – ich udział w rejestracjach nowych samochodów osobowych wzrósł o 20,3%.

Kolejny rok wzrostu liczby rejestracji nowych samochodów osobowych na regon, czyli do firm, z jednej strony cieszy – ponieważ wskazuje na bardzo dobrą kondycję naszej gospodarki, z drugiej jednak strony potwierdza wciąż niski odsetek (29%) rejestracji nowych pojazdów przez klientów indywidualnych osiągnięty w znacznie niższym tempie (7%) – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Dynamiczny wzrost rejestracji aut z napędami alternatywnymi

W całym 2017 r. liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w segmencie premium wyniosła 65,6 tys. i była wyższa o 25,5% w porównaniu do poprzedniego roku. Polacy rejestrują coraz więcej aut z napędami alternatywnymi (zwłaszcza hybrydowymi) – w całym 2017 r. liczba ich rejestracji wzrosła do 18,0 tys., o 69,2% w stosunku do 2016 roku. Z kwartału na kwartał zwiększała się liczba samochodów elektrycznych. W IV kwartale zarejestrowano ich (łącznie z hybrydami plug-in), 396 sztuk. Wciąż znacznie więcej pojazdów z napędami alternatywnymi kupują klienci instytucjonalni i stanowią 75%, w ich przypadku odnotowano także większą dynamikę wzrostu (+75%) niż w grupie nabywców indywidualnych (+54%).

Liczba rejestracji wzrosła w większości segmentów. Najpopularniejszy segment C odnotował 12% wzrost, małych i średnich SUV-ów zarejestrowano o 28% więcej, a pojazdów z segmentu B o 20%. W czwartym kwartale 2017 r., bardzo dynamicznie rosła popularność samochodów elektrycznych. Od stycznia do grudnia zarejestrowano ich 1 068 sztuk, czyli o 87,7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Najlepszy rok w segmencie samochodów dostawczych i ciężarowych

W IV kwartale 2017 r. odnotowano wzrost sprzedaży samochodów użytkowych. Liczba rejestracji samochodów dostawczych wyniosła 16 958 sztuk, co oznacza wzrost o 9,9%. Rejestracje nowych przyczep i naczep wyniosły 5 942 sztuki, tj. o 6,1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O 9,3% wzrosła także liczba rejestracji samochodów ciężarowych, których w IV kwartale 2017 r. zarejestrowano 7 917 sztuk.

Po wahaniach we wcześniejszych kwartałach, blisko 10-procentowy wzrost rejestracji w ostatnim kwartale 2017 r. sprawił, że wyniki sumaryczne rejestracji samochodów dostawczych i ciężarowych przewyższyły rezultaty z poprzedniego roku. Wzrost rejestracji w segmencie ciężkim świadczy również o ciągle bardzo dobrej kondycji polskich firm transportowych – mówi Jakub Faryś.

Spadek liczby rejestracji motocykli

W IV kwartale 2017 r. zarejestrowano 2 269 nowych motocykli, czyli o 4 226 sztuk mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. Ogółem w 2017 r. zarejestrowano 15 032 nowych motocykli, czyli o 41,8% mniej niż w 2016 r. Spadek wynika z faktu, iż przed końcem 2016 r. wyprzedzająco rejestrowano pojazdy jeszcze z normą Euro 3, aby zdążyć przed wejściem wymaganej od początku 2017 r. normy Euro 4. W 2017 r. rynek w dalszym ciągu się zmniejszał i stabilizował po wzrostach spowodowanych wprowadzeniem jeszcze w 2014 r. ułatwień do kierowania motocyklami o pojemności do 125 cc.

W całym 2017 r. liczba rejestracji nowych motorowerów była wyższa o 24,1% w porównaniu do poprzedniego roku. Duży wpływ na taką sytuację miał wzrost rejestracji zanotowany w ostatnim kwartale, który był spowodowany wprowadzeniem normy Euro 4 dla nowo rejestrowanych pojazdów tej kategorii od 2018 r.

Produkcja samochodów osobowych zwalnia

W 2017 r. wyprodukowano w Polsce łącznie 689,7 tys. pojazdów samochodowych, o 1,2% więcej niż w poprzednim roku. Spadek wolumenu produkcji odnotowano w kategorii samochodów osobowych, która wyniosła 514,7 tys. sztuk i była o 7,2% niższa niż w 2016 r. Dynamicznie rosła produkcja samochodów dostawczych i ciężarowych – z taśm montażowych zjechało 169,8 tys. sztuk, o 39,1% więcej niż w zeszłym roku.

W 2017 r. wzrost produkcji pojazdów samochodowych wynikał przede wszystkim z rosnącego wolumenu wyprodukowanych aut dostawczych. Nieco gorzej wygląda sytuacja na rynku samochodów osobowych, jednak należy pamiętać, że zdecydowana większość aut montowanych w Polsce trafia na eksport, zatem wyniki sprzedaży na polskim rynku nie mają wpływu na decyzje zagranicznych koncernów – mówi Mirosław Michna.

Źródło: KPMG