Grupa w 2016 roku wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 705,4 mln zł wobec 518,6 mln zł rok wcześniej (co oznacza wzrost o 36% r/r). Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 63% (do 49,0 mln zł z 30,1 mln zł) i 68% (do 44,1 z 26,2 mln zł). Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 34,5 mln zł wobec 16,4 mln zł rok wcześniej (wzrost zysku netto r/r wyniósł 111%).

Wskaźniki rentowności po 2016 r. były wyższe w ujęciu rok do roku: marża na sprzedaży wyniosła 25,7% i była wyższa o 0,6 pp. Marże EBITDA i EBIT wyniosły odpowiednio: 6,9% (wzrost 1,1 pp. r/r) i 6,3% (wzrost o 1,2 pp. r/r). Marża na poziomie netto wyniosła 4,9% wobec 3,2%, co oznacza wzrost o 1,7 pp. r/r.

Na poprawę wyników finansowych w 2016 roku wpływ miały przede wszystkim: rozbudowa sieci filii, rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów (w tym wprowadzenie dwóch marek własnych) oraz dobra sytuacja rynkowa.

Źródło: Informacja prasowa Auto Partner.