W porównaniu z Q1 2016 roku:

  • przychód wzrósł o 12,2% do 632,6 mln euro (+7,9% na podobnej zasadzie konsolidacji i kursie walutowym),
  • EBITDA +14,5% do 125,5 mln euro; EBIT +10,4% do 92,7 mln euro,
  • nowe inwestycje w kwartale wyniosły 60,7 mln euro,
  • zadłużenie finansowe netto wyniosło 226,8 mln euro, o 31,2 mln euro więcej w porównaniu z 31 grudnia 2016 r.

Prezes Alberto Bombassei stwierdził – Jestem bardzo zadowolony z wyników osiągniętych w pierwszych trzech miesiącach tego roku, mimo globalnego wzrostu ekonomicznego, który osłabił nieco oczekiwania. Brembo ma obiecujący start w 2017 rok, dzięki przychodom generowanym przez wszystkie nasze główne linie biznesowe. Dane kwartalne, zatwierdzone dziś przez Radę Nadzorczą, pozwalają nam patrzeć w przyszłość z optymizmem i nową determinacją. W nawiązaniu do wyników rynkowych, pragnę podkreślić że w pierwszym kwartale tego roku, podobnie jak w czwartym kwartale roku 2016, widzimy skromne, ale obiecujące oznaki ożywienia na rynku Ameryki Południowej, w szczególności w krajach, gdzie działa Brembo, m.in. w Argentynie i Brazylii. Mimo iż ten wzrost ma niewielki wpływ na wyniki, i dlatego należy go traktować z należytą ostrożnością, to jednak wskazuje na możliwe potwierdzenie odwrotu tendencji w tym obszarze, na co czekaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat.

Zastępca Prezesa Zarządu Matteo Tiraboschi stwierdził – Dobre wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale zapewniły nam idealny start w nowy rok, co pozwoli nam skierować znaczną części naszych działań na wprowadzenie w życie ostatnich inwestycji przemysłowych. W istocie, najważniejszym wyzwaniem dla Grupy w 2017 roku będą zlecenia naszych nowych zakładów w Meksyku, Chinach i Europie. Budowa tych nowych węzłów produkcyjnych w rekordowym czasie, jak również szybkim tempie, kiedy to wymagane są instalacje i prace przygotowawcze, oznacza że ​​możemy potwierdzić realizację wszystkich założonych przez nas celów umożliwiających uruchomienie pełnej produkcji.

Źródło: Inrofmacja prasowa BREMBO