W uproszczeniu: firma otrzymuje zużyte i nieprawidłowo działające turbosprężarki z całego świata i przywraca je do stanu fabrycznego. Są gotowe do ponownego użycia. Od początku działania programu REMAN (od 27 lat) regeneracja pozwoliła tylko w tym jednym przedsiębiorstwie zaoszczędzić 14 300 ton żeliwa i 3700 ton aluminium. Na te liczby złożyło się 4,1 miliona turbosprężarek, łożysk oraz obudów sprężarek, które zostały wykorzystane ponownie.

Omawiając zalety regenerowanych turbosprężarek, ważne jest, aby w pełni zrozumieć różnice między przebudowanymi lub odnowionymi komponentami a tymi, które opuszczają globalną sieć centrów regeneracji. Odnowione jednostki nie zawsze są serwisowane w profesjonalnych warsztatach: niekiedy są naprawiane przez techników, których poziom umiejętności i doświadczenia znacznie się różnią, a wspomniane warsztaty nie zawsze dysponują zaawansowanym sprzętem czyszczącym, montażowym, kontrolnym i pomiarowym niezbędnym do zapewnienia przez naprawiane turbosprężarki osiągów porównywalnych z oryginalnymi. Nie zawsze też używa się oryginalnych części zamiennych. W firmach zajmujących się takimi procesami na skalę globalną istnieją procedury, które pozwalają zachować powtarzalność oraz jakość regenerowanych podzespołów.

Turbosprężarka po regeneracji. Jeśli nie jest zniszczona, wszystkie elementy zewnętrzne można wykorzystać ponownie. To samo dotyczy wielu komponentów wewnętrznych.

W momencie oddania turbosprężarki do takiej sieci klient otrzymuje notę uznaniową za oddany rdzeń i od ręki dostaje zregenerowaną turbosprężarkę gotową do montażu.

Warsztat powinien zadbać, aby oddawana do regeneracji turbosprężarka była w dobrym stanie – to znaczy, aby była kompletna i nie miała zniszczonych obudów.

Po wstępnej kontroli każda turbosprężarka jest rozmontowywana w celu zachowania jak największej ilości oryginalnego materiału. Potem następuje operacja czyszczenia. Wszystkie elementy są wizualnie sprawdzane, a krytyczne wymiary kontrolowane są pod kątem zgodności z oryginalnymi specyfikacjami i tolerancjami. Uszkodzone, zużyte lub niezgodne komponenty są wymieniane na oryginalne części OEM. Części nadające się do naprawy są regenerowane przy użyciu takich procesów jak czyszczenie ultradźwiękowe i śrutowanie. Sprężarki i turbiny są ponownie testowane i wyważane, aby zapewnić ich zgodność z oryginalnymi specyfikacjami OEM. Teraz, dzięki kompletnemu „zestawowi” części wysokiej jakości, turbosprężarki są ponownie montowane. Następnie pozostaje wyważanie rdzenia i regulacja w celu osiągnięcia takiego samego poziomu emisji i wydajności, jak w przypadku nowych produktów.