Ilustracja 1. Belka montowana do przedniego odcinka ramy.

Ilustracja 2. Belka montowana do tylnego odcinka ramy.

Ilustracja 3. Oś wzdłużna pojazdu i zmierzona oś wzdłużna ramy. W tym przypadku odchyłka między jedną a drugą osią wynosi 0,75°.

Sama regulacja geometrii zawieszenia w samochodach ciężarowych może wpłynąć na jakość prowadzenia się samochodu lub zestawu oraz na szybkość zużywania się ogumienia. Jednak pomiar tylko za pomocą głowic montowanych do obręczy kół może nie być wystarczający, ponieważ za jego pomocą nie da się łatwo określić odchyłki osi wzdłużnej ramy od osi teoretycznej pojazdu wyznaczonej za pomocą położenia ekranów w przestrzeni.
Aby określić rzeczywiste położenie ramy samochodu względem osi teoretycznej wyznaczonej przez koła, konieczne jest sprawdzenie położenia punktów bazowych ramy. W samochodach Mercedes-Benz są nimi punkty mocowania zaczepów w przedniej części ramy oraz jej tylny odcinek.

W przedniej części montowana jest belka ustalana w zaczepie (ilustracja 1), natomiast w tylnej – do ramy montowany jest uchwyt do liniału (ilustracja 2). Za pomocą głowic mierzone jest położenie w przestrzeni kół pojazdu oraz punktów referencyjnych w belce pomiarowej przedniej oraz tylnej.

Na podstawie danych odczytanych z kół pojazdu ustalana jest teoretyczna oś pojazdu, natomiast dane odczytane z belki tylnej i przedniej montowanej do ramy pozwalają określić, czy oś wzdłużna ramy pokrywa się z osią wzdłużną samochodu. Odchyłka między tymi dwoma pomiarami mówi, że samochód będzie jechał „bokiem”, mimo że wzajemne położenie kół osi przedniej będzie prawidłowe (ilustracja 3). Dzięki temu pomiarowi można również określić odchylenie osi przedniej lub tylnej od osi wzdłużnej ramy.

Przyczepy i naczepy

Pomiar geometrii nie skupia się tylko na ciągniku lub samochodzie ciężarowym. Te same reguły obowiązują w przyczepach i naczepach. Mimo sztywnych osi istnieje bowiem możliwość przestawienia ich położenia względem ramy nośnej, co z kolei zmienia położenie zaczepu względem osi wyznaczonej przez koła. Aby określić wielkość odchyłki, stosuje się liniały mocowane do ucha zaczepu. Dzięki nim oraz dzięki liniałowi montowanemu na końcu ramy można określić geometryczną zależność między konstrukcją nośną a kołami przyczepy. W przypadku naczep takim punktem odniesienia jest sworzeń królewski, który jest jednym z punktów bazowych podczas badania zależności geometrycznych.