Każda karoseria samochodowa jest fabrycznie zabezpieczona przed wpływem wilgoci znajdującej się w powietrzu oraz na drodze. Już w trakcie produkcji do budowy nadwozi używa się blach cynkowanych, w których warstwa cynku skutecznie zabezpiecza przed korozją. Podczas zgrzewania i spawania blach cynk ulega utlenieniu, ponieważ temperatura, w której zgrzewane są stalowe poszycia, jest wyższa od temperatury utleniania cynku. To powoduje, że miejsce zgrzania dwóch elementów lub ich spawania pozostaje bez zabezpieczenia antykorozyjnego.

Aplikacja masy uszczelniającej na miejsce łączenia elementów blaszanych.

Zabezpieczenie antykorozyjne jest również elementem wygłuszenia samochodu.

Montaż wytłumienia bitumicznego polega na dopasowaniu kształtu maty do kształtu podłogi, a następnie uformowaniu jej na gorąco. Mata po podgrzaniu przykleja się do podłogi.


Masy poliuretanowe do wygłuszania i uszczelniania nadwozi nanosi się pistoletem z zastosowaniem różnych końcówek. W godzinę po nałożeniu są już gotowe do malowania.

Aby w procesie produkcji uniknąć sytuacji, kiedy samochód opuszcza fabrykę z punktowym naruszeniem zabezpieczenia antykorozyjnego, stosuje się dodatkowe zabiegi. Polegają one przede wszystkim na kąpieli elektroforetycznej, w trakcie której środek antykorozyjny jest nanoszony na każdy element nadwozia. Ze względu na proces elektroforezy, czyli elektrostatycznego przyciągania cząsteczek, środek antykorozyjny dostaje się nawet do najbardziej niedostępnych miejsc w nadwoziu, czyli między innymi do stref zgrzewania poszczególnych warstw blaszanego poszycia.

Takie zabezpieczenie antykorozyjne jeszcze nie jest kompletne, ponieważ na miejsce łączenia elementów nadwozia – od strony wewnętrznej – nanosi się jeszcze specjalne masy uszczelniające, uniemożliwiające dostanie się powietrza oraz wody w strefę łączenia elementów blaszanych. Należy bowiem pamiętać, że takie miejsce jest najbardziej narażone na korozję ze względu na brak możliwości odparowania wody, co jest spowodowane odstępem między łączonymi elementami oraz ogólną budową labiryntową.

Absorbcja drgań

Masa uszczelniająca ma zabezpieczyć przed wilgocią oraz wygłuszyć nadwozie. Ma konsystencję gumy, dzięki czemu doskonale absorbuje drgania własne elementów blaszanych. Elementy nadwozia wykazują się drganiami na dużych powierzchniach (stąd są one przetłaczane, aby zwiększyć ich sztywność) oraz przy brzegach elementów blaszanych, gdzie następuje zwrot fali i jej rezonowanie. Aby temu zapobiec, elementy blaszane pokrywa się w miejscach łączenia masami uszczelniająco-wygłuszającymi, natomiast na powierzchniach płaskich – oprócz fabrycznych przetłoczeń – stosuje się maty bitumiczne absorbujące drgania własne nadwozia. Maty te nie tylko wygłuszają hałasy powodowane przez nadwozie, ale i te dochodzące z zewnątrz. Fabrycznie maty wygłuszające montowane są na podłodze przedziału pasażerskiego oraz na przedniej i tylnej ścianie grodziowej.

Odbudowa po naprawie

W trakcie naprawy blacharskiej elementy wygłuszenia samochodu praktycznie zawsze ulegają uszkodzeniu. I tu zaczyna się problem, ponieważ nie każdy blacharz uzupełnia uszczelnienie i wygłuszenie nadwozia po dokonanej naprawie. Brak takiego zabiegu daje wysoką gwarancję, że w niedługim czasie w miejscu, gdzie usunięte zostały uszczelnienia i wygłuszenia szybko będzie można zauważyć ogniska korozji. Prawidłowo przeprowadzona naprawa nadwozia powinna być wykonana z wykorzystaniem dostępnych na rynku środków uszczelniających i wygłuszających.

Środki uszczelniające dostępne są jako preparaty natryskowe lub w nabojach do nakładania pistoletem. Środki wygłuszające także występują w formie natryskowej, jednak najczęściej spotyka się je jako maty bitumiczne formowane na ciepło za pomocą dmuchawy ciepłego powietrza.

Masy wygłuszające i uszczelniające charakteryzują się tym, że ponałożeniu na blachę przed malowaniem muszą wyschnąć. Najczęściej są one na bazach rozpuszczalnikowych, jednak istnieją na rynku masy wykonane na bazach poliuretanowych, które nie wysychają przez odparowywanie rozpuszczalnika, tylko absorbują wilgoć z powietrza. Aby przyspieszyć proces utwardzania można skropić je wodą. Uzyskują one zdolność do lakierowania w ciągu godziny, zamiast doby, co znacznie przyspiesza proces naprawy samochodu. W takcie modyfikacji samochodu można także dodatkowo wygłuszyć samochód, aby poprawić jego właściwości akustyczne. W tym celu wnętrza drzwi wykłada się matami tłumiącymi oraz uzupełnia się miejsca, w których fabrycznie nie były one zamontowane. Należy przy tym pamiętać, że dołożenie do samochodu masy bitumicznej wpływa na zwiększenie jego masy własnej. Dokładne oklejenie drzwi taką matą powoduje wzrost wagi samochodu o kilkadziesiąt kilogramów.