Okazuje się, że mimo wizualnego podobieństwa elementy mogą różnić się szczegółami wykonawczymi, co wpływa na parametry użytkowe. Tak jest w przypadku chłodnic powietrza doładowującego. Z powodu różnic w sposobie wykonania tych elementów może dochodzić do zwiększonego obciążenia termicznego silnika oraz wielu innych problemów, np.:

 • wraz ze wzrostem obciążenia termicznego wzrośnie zużycie paliwa oraz AdBlue,
 • przy pełnym obciążeniu silnika dojdzie do zwiększania się temperatury zasysanego powietrza, co będzie miało wpływ na zmniejszenie masy zasysanego powietrza i w rezultacie zmniejszenie mocy,
 • zwiększy się obciążenie wentylatora chłodnicy,
 • przy takim samym obciążeniu silnika wyższa będzie temperatura kolektora wydechowego, turbosprężarki, zaworów wydechowych. To oznacza, że wszystkie te elementy będą pracowały z większym obciążeniem,
 • w samochodach wyposażonych w system OBD może on zacząć notować błędy związane ze zwiększoną emisją tlenków azotu (NOX),
 • w przypadku zaobserwowania powyższych objawów mechanicy mogą nie znaleźć przyczyny owych błędów i anomalii.

Chłodnica powietrza doładowującego. Wewnątrz przewodów ciśnieniowych stosuje się lamelki wprowadzające turbulentny przepływ powietrza doładowującego, co zwiększa skuteczność wymiany ciepła. Niestety wprowadzenie tych lamelek tworzy spadki ciśnienia, więc ich poprawne zaprojektowanie to prawdziwe wyzwanie dla konstruktorów.

Według badań przeprowadzonych przez Highway International wyższa o 4°C temperatura powietrza doładowującego podczas spokojnej jazdy odpowiada za zwiększenie zużycia paliwa o 1%. Wzrost temperatury powietrza doładowującego o 25°C przy pełnym obciążeniu powoduje spadek  masy przepływającego powietrza o 8%, co skutkuje zwiększeniem o około 70°C temperatury kolektora wydechowego. W tych warunkach wzrost emisji tlenków azotu (NOX) może przyczynić się nawet do przejścia silnika w stan awaryjny, co skutkuje limitowaniem momentu obrotowego nawet o 60%.

Kilka faktów:

 • Powietrze jest izolatorem termicznym, co oznacza, że źle odbiera i oddaje ciepło. W związku z tym konieczne jest dokładne obliczanie możliwości wymiany ciepła przez chłodnice powietrza doładowującego działające na zasadzie powietrze-powietrze. W przypadku chłodnic „wodnych” istnieje większa rezerwa jeśli chodzi o wydajność chłodzenia powietrza doładowującego.
 • Skuteczność oddawania ciepła zależy od pola powierzchni wymiennika ciepła, sposobu opływania go przez medium chłodzące oraz różnicy temperatur.
 • Przepływ turbulentny może polepszać wydajność konwekcji, czyli przekazywania ciepła.
  Turbulencje są przyczyną spadków ciśnienia, ale też spadki ciśnienia mogą wywołać turbulencje.