W dniu 25 maja 2019 roku odbędzie się VI Kongres Ekspertów Samochodowych. Kongres jest narzędziem mającym znaczący wpływ na kształtowanie rozwoju sektora motoryzacyjnego w Polsce. Przemysł motoryzacyjny to dziedzina mocno zaawansowana technologicznie i wymaga dostępu do aktualnej wiedzy pozyskiwanej od producentów innowacyjnych technologii. Kongres to przede wszystkim połączenie nauki i techniki w jednym miejscu, gdzie z powodzeniem mogą korzystać właściciele i kadra kierownicza przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej. Podczas kongresu omawiane są również wprowadzane regulacje formalno-prawne rynku motoryzacyjnego prezentowane m. in. przez Urząd Dozoru Technicznego, Inspekcję Transportu Drogowego, Transportowy Dozór Techniczny oraz Instytut Transportu Samochodowego. Kongres jest idealnym miejscem do prezentacji nowych i innowacyjnych rozwiązań/produktów/urządzeń/technologii do branży motoryzacyjnej o zasięgu ogólnokrajowym. Organizowane przedsięwzięcie jest oknem na świat dla przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej.