Szkolenie – Klimatyzacja

Szkolenie – Klimatyzacja

Szkolenie
24.02.2019
Sala szkoleniowa HELLA Polska ul. Wyścigowa 6, 2 piętro Warszawa ( budynek Catalina )

Organizator: Auto Partner S.A.


kontakt


O wydarzeniu

HELLA – Szkolenie KLIMATYZACJA z wydaniem zaświadczenia o odbytym szkoleniu zgodnie z Ustawa z dnia 15 maja 2015 r.
Szkolenie prowadzi: Zenon Rudak

Plan szkolenia:
1. Efekt cieplarniany.
2. Znaczenie i wymagania ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Dz. U. poz. 881.
3. Rodzaje gazów cieplarnianych, ich wpływ na środowisko.
4. Bezpieczeństwo pracy z układami klimatyzacji i F-gazami.
5. Działanie wykorzystywanych w pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane i substancje kontrolowane, wpływ na środowisko czynników chłodniczych będących fluorowanymi gazami cieplarnianymi i substancjami kontrolowanymi i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony środowiska.
a. Wiedza na temat działania systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych.
b. Podstawowa wiedza na temat wykorzystania i właściwości fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych, wpływ emisji tych gazów i substancji na środowisko (znajomość współczynnika ocieplenia globalnego w kontekście zmian klimatu).
c. Podstawowa wiedza na temat sposobów kontroli szczelności systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych oraz znajomość obsługi i stosowania urządzeń do sprawdzania szczelności urządzeń lub instalacji wykorzystujących fluorowane gazy cieplarniane i substancje kontrolowane.
6. Diagnostyka samochodowych układów klimatyzacji.
7. Obsługa okresowa układów klimatyzacji.
8. Przyjazne dla środowiska odzyskiwanie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych.
a. Znajomość powszechnie stosowanych procedur odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych.
b. Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy.
c. Podłączanie i odłączanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych stosowanego w pojeździe silnikowym systemu klimatyzacyjnego zawierającego fluorowane gazy cieplarniane i substancje kontrolowane.
d. Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego.
9. Narzędzia do diagnostyki i napraw samochodowych układów klimatyzacji.

Więcej na stronie: http://szkolenia.autopartner.com/szkolenia/d1254.xml

Branże