Szkolenie „Likwidacja szkód komunikacyjnych”

Szkolenie „Likwidacja szkód komunikacyjnych”

Szkolenie
23.05.2017
ul. Podwale 11 lok.121 00-252 Warszawa

Organizator: Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych


kontakt


O wydarzeniu

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: „Likwidacja szkód komunikacyjnych”.

Aktualna wiedza dla osób zajmujących się procesem likwidacji szkód komunikacyjnych.  Program szkolenia rozszerzony o orzecznictwo sądów w sprawach ubezpieczeniowych, reprezentację osób prawnych i ich obsługę przy likwidacji szkód komunikacyjnych, w tym tryb leasingu, tryb przewłaszczenia na zabezpieczenie.

24 maja 2017 r.  (środa)
godz. 10.00–16.00
Prowadzący szkolenie:  dr Sebastian Sadowski – radca prawny

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku OC.
 2. Procedura zgłaszania szkody.
 3. Kalkulacja szkody częściowej i całkowitej.
 4. Prawo do odszkodowania za ubytek wartości handlowej pojazdu.
 5. Czy w przypadku szkody z OC dopuszczalne jest potrącenie za amortyzację?
 6. Części oryginalne czy zamienniki?
 7. Samochód zastępczy na czas naprawy.
 8. Likwidacja szkody z OC z perspektywy serwisu.
 9. Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku AC.
 10. Kalkulacja szkody częściowej i całkowitej.
 11. Terminy wypłat odszkodowania przez ubezpieczyciela – OC i AC.
 12. Odbiór odszkodowania od ubezpieczyciela przez serwis – upoważnienie a cesja.
 13. Reprezentacja osób prawnych i ich obsługa przy likwidacji szkód komunikacyjnych, w tym tryb leasingu, tryb przewłaszczenia na zabezpieczenie – sp. z o.o.,  sp. akcyjne itp.
 14. Sytuacja uprawnionego oraz warsztatu w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub zaniżenia  kwoty odszkodowania.
 15. Sytuacja warsztatu w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub zaniżenia kwoty odszkodowania.
 16. Zmiana ustawy o prawach konsumenta – nowe obowiązki dla warsztatu– zasady reklamacji i rękojmi na usługi i części zamienne.
 17. Spór sądowy z ubezpieczycielem – typowe problemy.
 18. Orzecznictwo sądów w sprawach ubezpieczeniowych – wybór.
 19. Podstawowe zasady procesu cywilnego przed Sądem Powszechnym w sprawach roszczeń ze szkód komunikacyjnych – po ostatniej nowelizacji prawa cywilnego oraz procedury cywilnej.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie www.motoryzacja.home.pl.

Branże