Szkolenie z klimatyzacji F-gazy z zaświadczeniem

Szkolenie z klimatyzacji F-gazy z zaświadczeniem

Szkolenie
02.12-01.01.1970
ul. Żeromskiego 66/72 01-846 Warszawa

Organizator: Organizator: Wega s.c.Prowadzący: mgr inż. Jarosław Pieniek


kontakt


O wydarzeniu

Szkolenie z  wydaniem zaświadczenia o odbytym szkoleniu zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. poz 881)
 
Co się zmieniło w 2016 roku w obsłudze klimatyzacji samochodowej?
Przede wszystkim obrót czynnika chłodniczego stał się kontrolowany. Czynnika chłodniczego w opakowaniu zbiorczym nie może już kupić osoba prywatna. Zawsze jest sprzedawany na fakturę. Dodatkowo każdy nabywca jest zobowiązany do kontroli zużycia tego czynnika i musi się z niego rozliczyć.

Co w praktyce oznacza kontrola obrotu czynnikiem? Każdy nabywca musi prowadzić rejestr zużycia czynnika chłodniczego i zgodnie z nim do 28 lutego następnego roku złożyć stosowne oświadczenie. Dodatkowo każde zużycie  musi być potwierdzone fakturą sprzedaży lub rachunkiem.

Żeby sprostać powyższym wymogom ustawodawca nałożył obowiązek przeszkolenia z zakresu obsługi fluorowanych gazów cieplarnianych, czyli w motoryzacji czynników chłodniczych R134a oraz HFO-1234yf.
O kolejnych zmianach mówimy już na szkoleniu.

Kto musi odbyć szkolenie?

 • Każda osoba fizyczna wykonująca czynności polegające na odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji niektórych pojazdach samochodowych objętych zakresem dyrektywy 2006/40/WE oraz
 • każda osoba przyjmująca dostawy substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego
  jest obowiązana do posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu przeprowadzonym według Rozporządzenia Komisji (WE) NR 307/2008.

Cel szkolenia

 • zapoznanie z wymogami ustawy, z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. poz. 881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,
 • zapoznanie z procedurami obrotu czynnikiem,
 • przedstawienie zalecanego sposobu dokumentacji obrotu czynnikiem,
 • przedstawienie raportowania do ICHP,
 • zdobycie kwalifikacji do wykonywania czynności określonych w ustawie.

Program szkolenia

Część teoretyczna (4 godziny)
Działanie wykorzystywanych w pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane, wpływ na środowisko czynników chłodniczych będących fluorowanymi gazami cieplarnianymi i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony środowiska:

 • podstawowa wiedza na temat działania systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych,
 • podstawowa wiedza na temat wykorzystania i własności fluorowych gazów cieplarnianych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych
 • wpływ czynników chłodniczych na środowisko,
  – potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP),
  – potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP),
 • podstawowa wiedza na temat stosowanych przepisów rozporządzenia (WE) 842/2006, dyrektywy 2006/40/WE oraz ustawy, z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. poz. 881),
 • powszechnie stosowane procedury odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych,
 • metody kontroli szczelności systemów klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Część praktyczna (1h)
Przyjazne dla środowiska odzyskiwanie fluorowanych gazów cieplarnianych:

 • postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy,
 • podłączanie i odłączanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych stosowanego w pojeździe silnikowym systemu klimatyzacyjnego zawierającego fluorowane gazy cieplarniane,
 • obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego.

Istnieje możliwość zorganizowania również szkolenia wyjazdowego dla grup powyżej 15 osób.

Branże