Badania filtrów samochodowych od kuchni

filtr PZL Sędziszów © PZL Sędziszów

Udostępnij:

Filtry powietrza, oleju, paliwa czy kabinowe to podstawowe elementy eksploatacyjne, bez których nie mógłby funkcjonować żaden współczesny samochód. Spełniają one wiele funkcji, odpowiadając m.in. za filtrację zanieczyszczeń przedostających się z otoczenia lub w poszczególnych układach wewnętrznych pojazdu. Zanim filtry zostaną dopuszczone do użytku, muszą przejść wiele rygorystycznych testów potwierdzających, że spełniają parametry określone prawem oraz wymaganiami producenta danego samochodu.Skuteczność i chłonność – metoda wagowa dla filtrów powietrza

Parametry te dotyczą filtrów powietrza i przeprowadzane są metodą wagową w warunkach zbliżonych do rzeczywistej pracy silnika. Skuteczność filtra wskazuje, jaki procent zanieczyszczeń jest on w stanie zatrzymać, natomiast chłonność określa, ile zanieczyszczeń filtr może przyjąć przed koniecznością jego oczyszczenia lub wymiany. Na przykładzie filtra do aut ciężarowych montuje się go w obudowie i umieszcza na wadze, by dokonać pomiaru łącznej masy. W kolejnym etapie filtr montowany jest na stanowisku badawczym, gdzie za pomocą wentylatora dozowany jest pył o takich samych parametrach, jak ten przedostający się w warunkach jazdy samochodem.

Próba kończy się w momencie osiągnięcia mierzonej różnicy ciśnień 40,8 mBar, co jest granicznym parametrem żywotności filtra wyznaczonym przez konstruktora silnika. Wtedy powtórnie dokonuje się pomiaru masy filtra, co pozwala określić jego chłonność i skuteczność. Od tego typu filtrów oczekuje się chłonności na poziomie przynajmniej 2,5 kg pyłu testowego oraz 99% skuteczności. W przypadku filtra PZL Sędziszów wynik ten wynosi aż 4 kg przy 99,95% skuteczności filtracji – wyjaśnia Dominik Zwierzyk, Project Manager w PZL Sędziszów

Testowanie filtrów w PZL Sędziszów.Skuteczność i chłonność – metoda multipass Podczas tego badania do oleju dodaje się odpowiednie pyły testowe o znormalizowanej granulacji. Odpowiednie czujniki testowe mierzą wielkość oraz ilość podawanych cząstek. Następnie zanieczyszczony olej jest przepuszczany przez filtr. Druga sekcja czujników sprawdza te same wielkości i ilość cząstek za filtrem. Uzyskane wyniki porównuje się z początkowymi parametrami oleju, dzięki czemu określa się precyzyjnie chłonność i skuteczność filtra. Wdrożenie określonego typu filtra do produkcji poprzedzone jest szczegółowymi analizami i wieloetapowymi badaniami. Dzięki temu każdy produkt PZL Sędziszów spełnia wszelkie normy określone przez producentów pojazdów oraz wymagania zgodne z polskimi oraz europejskimi przepisami dot. tych wyrobów.

Porównanie papierów filtracyjnych Do produkcji materiałów filtracyjnych w filtrach powietrza wytwórnia PZL Sędziszów używa dwóch materiałów. Pierwszy z ich ma właściwości ognioodporne, czyli przestaje się palić po odsunięciu od źródła ognia. Papier samogasnący stosowany jest szczególnie w filtrach do pojazdów ciężarowych. Dzięki temu w przypadku cofnięcia się płomienia w kierunku wlotu, nie dojdzie do pożaru osprzętu silnika.

Wytrzymałość filtra olejuWymagania producentów silników określają minimalną wytrzymałość filtra oleju na działanie określonego ciśnienia. Zgodnie z tymi zaleceniami filtr oleju powinien wytrzymać przepływ oleju o ciśnieniu rzędu co najmniej 2 mPa. Po przekroczeniu tej wartości następuje deformacja pokrywy i rozszczelnienie filtra. Filtry oleju produkowane w PZL Sędziszów wytrzymują znacznie wyższe wartości ciśnienia rzędu 2,3 mPa, dzięki czemu zapewniają większą niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji” – tłumaczy Dominik Zwierzyk. 

Kabina do testowania filtrów w PZL Sędziszów.

Odporność na pulsację ciśnienia W tej części laboratorium sprawdza się odporność filtrów na działanie impulsów ciśnienia. Filtr poddawany jest próbie nieustannego działania 50 000 impulsów o wartości od 0 do 0,8 mPa. Jest to symulacja warunków, jakie towarzyszą włączaniu i wyłączaniu silnika oraz nagłej zmianie jego prędkości obrotowej. W ciągu całego przewidywanego życia filtra jest on poddawany blisko 20 000 takich impulsów ciśnienia.

Odporność powłok na korozję – filtry oleju i paliwa Filtry oleju i paliwa umieszczane są w komorze solnej, gdzie przez 100 godzin poddawane są działaniu mgły solnej. Jest to symulacja warunków, jakie występują na drogach np. zimą. W przypadku powłoki galwanicznej (filtry wykonane z blachy ocynkowanej) nie występuje problem korodowania nawet po długim czasie. 

Udostępnij:

DrukujaE
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również