Nowy projekt zmian o cenach prądu przewiduje dopłaty do samochodów elektrycznych

samochody elektryczne © Pixabay

Udostępnij:

W nowym projekcie zmian o cenach prądu znalazło się miejsce dla pojazdów elektrycznych i dopłatach do nich. 

Według nowego projektu zmian o cenach prądu pomocy w zakupie samochodu z napędem elektrycznym i wodorowym będą mogły oczekiwać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Do tej pory według brzmienia przepisów ustawy z 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ze wsparcia na zakup pojazdów mogli korzystać jedynie przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego.To ważna zmiana, ponieważ teraz osoby nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły złożyć wniosek, w trybie ciągłym do momentu wyczerpania przewidzianej puli dla tego działania na dany rok. Oznacza to, że wsparcie na zakup samochodu elektrycznego udzielane będzie bez konkursu, co ma ułatwić dostępność pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem dla obywateli Polski. Omawiana pomoc będzie pochodzić ze specjalnego Funduszu.

W uzasadnieniu projektu zmian dodano, że Minister Energii w drodze rozporządzenia ma określić warunki udzielania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także wysokość stawki zgodnie z panującą sytuacją finansową Funduszu i rozwojem rynku pojazdów elektrycznych.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij:

Drukuj
aE
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również