Walka z NOx-ami

© febi bilstein

Udostępnij:

Układ recyrkulacji spalin ma odniesienie do aspektu ekologicznego, który w głównej mierze decyduje o specyfice konstrukcji współczesnych silników spalinowych.

Zadaniem układu recyrkulacji spalin jest doprowadzenie spalin poprzez kanał obejściowy z układu wylotowego do układu dolotowego i zmieszanie ich z przygotowaną mieszanką paliwowo-powietrzną. Celem takiego działania jest redukcja toksycznych dla człowieka tlenków azotu powstających w przypadku wysokiego doładowania i dużego obciążenia silnika, czyli wtedy, gdy temperatura spalin jest zbyt wysoka. Dodanie spalin do powietrza zasilającego silnik powoduje zmniejszenie temperatury spalania, co niesie za sobą obniżenie emisji tlenków azotu (NOX). Podstawowym zakresem pracy układu recyrkulacji spalin są częściowe obciążenia silnika.Układy recyrkulacji spalin nowoczesnych silników spalinowych mają budowę modułową. Konstrukcyjnie integrują układ sterujący i wykonawczy. W celu zwiększenia efektywności działania posiadają własny układ dodatkowego chłodzenia spalin.

Niewłaściwe funkcjonowanie układu recyrkulacji spalin w tych typach silników objawia się następującymi i możliwymi do zdiagnozowania błędami:

  • P040000 – błędne działanie układu recyrkulacji spalin,
  • P040100 – ograniczony przepływ spalin przez układ,
  • P040200 – zwiększony przepływ spalin przez układ,
  • P040300 – błędne działanie zaworu recyrkulacji spalin umieszczonego
    w module AGR.

Na wymienione kody usterek ma wpływ sprawność zaworu elektromagnetycznego (ilustracja obok) odpowiedzialnego za podciśnieniowe sterowanie przepływem spalin do układu chłodzenia modułu AGR.

Zawór elektromagnetyczny sterowania układem chłodzenia modułu AGR posiada dwustykowe złącze elektryczne. Diagnostyka polega na organoleptycznym sprawdzeniu zaworu, instalacji elektrycznej oraz bezpieczników pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych i przepaleń. W złączu dwustykowym styk 1 odpowiada za zasilanie. Napięcie zasilania pomiędzy stykiem 1 (+) a masą od strony wiązki przewodów (wiązka rozłączona) i przy włączonym zapłonie powinno wynosić od 12 do 15 V.

W dalszej kolejności sprawdzeniu podlega wartość rezystancji pomiędzy stykami zaworu. Pomiaru rezystancji dokonuje się przy wyłączonym zapłonie i rozłączonej wiązce elektrycznej. Wartość rezystancji powinna wynosić od 25 do 45 Ω. Działanie zaworu oparte jest na sygnałach modulowanych. Charakterystykę U = f(t) sygnałów sterujących można sprawdzić za pomocą oscyloskopu podłączonego pomiędzy styki 1 i 2 złącza instalacji elektrycznej przy pracującym silniku. Praca zaworu elektromagnetycznego sterowania układem chłodzenia modułu AGR jest dobrze słyszalna.Brak właściwego funkcjonowania zaworu pomimo zgodności ww. określonych parametrów może świadczyć o uszkodzeniu zaworu, uszkodzeniu modułu sterującego, zwarciu do plusa lub do masy, ewentualnie o przerwie w obwodzie zasilania.

Udostępnij:

DrukujaE
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również